OOA (Organisationen til Oplysning om Atomkraft) er den 31. maj, 2000 ophørt som aktiv græsrodsorganisation efter godt 26 års arbejde.

Lukningen blev besluttet efter OOA's succes med at opnå sine hovedmål. Først og fremmest besluttede et flertal i Folketinget i 1985 at opgive alle planer om atomkraft i Danmark. Efter endnu 14 års sej kamp kunne OOA i 1999 fejre lukningen af den første atomreaktor på Barsebäckværket, der ligger kun 20 km. fra København, mens lukningen af den anden reaktor trak ud helt til d. 31 maj 2005.

OOA har i sin levetid frem for alt beskæftiget sig med oplysning om atomkraft, med at fremme en miljøvenlig energipolitik og med organisering af den folkelige modstand mod atomkraft i Danmark.

På OOA's gamle hjemmeside kan du blandt anden finde oplysninger om OOAs historie. Her finder du også henvisninger til den fortsatte internationale kamp imod atomkraft.


I forbindelse med OOA's ophør 31. maj 2000 valgtes en arkivbestyrelse som tager sig af OOA’s arkiver og oplysning om OOA i almindelighed.

Ved OOA's ophør dannedes endvidere OOA Fonden, som har til opgave at varetage OOA’s rettigheder, herunder især at sikre beskyttelse af kampagnemærket, solen som med et stort smil siger "Atomkraft? – Nej Tak". Solmærket er beskyttet som varemærke for den internationale atomkraftmodstand.

Du kan få kontakt og yderligere oplysning om OOA ved henvendelse på e-mail OOA@dk-online.dk. Denne e-mail-adresse bliver løbende tjekket

Her og nu kan du få mere oplysning om OOA’s synspunkter og aktiviteter forud for 31. maj 2000 ved at klikke ind på OOA’s gamle hjemmeside. Siden er nu under rekonstruktion og opdatering.


Denne side er opdateret august 2004.