Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Beslutningsforslag nr. B 103 - Folketinget 1984-85 - Blad nr 470


Fremsat den 12. februar 1985 af Lone Dybkjær (RV), Jytte Hilden (S), Margrete Auken (SF) og Tinning (VS)

Forslag til folketingsbeslutning

om offentlig energiplanlægning uden atomkraft

Folketinget pålægger regeringen at tilrettelægge den offentlige energiplanlægning ud fra den forudsætning, at atomkraft ikke vil blive anvendt.

Bemærkninger til forslaget

Udredningsarbejdet vedrørende atomkraftens sikkerhed, økonomi og affaldsopbevaring er nu afsluttet, jfr. miljøministeriets rapporter af februar og marts 1984 om sikkerheden ved kernekraftværker, placering af kernekraftværker og vurdering af elværkernes salthorstundersøgelser samt energiministeriets rapport af november 1984 om forhold af betydning for elektricitetsproduktion på basis af kul og uran.

På denne baggrund er det forslagsstillernes opfattelse, at atomkraft med den viden og teknologi, der er til rådighed i dag, skal udgå af den danske energiplanlægning, hvorfor det pålægges regeringen at drage de nødvendige konsekvenser heraf.

Forslagsstillerne opfordrer energiministeren til straks ved begyndelsen af folketingsåret 1985-86 at give det energipolitiske udvalg en redegørelse for iværksatte og påtænkte foranstaltninger til efterlevelse af beslutningsforslaget.


Folketingsbeslutningen blev vedtaget ved 2. (sidste) behandlingen den 29. marts 1985, med 79 stemmer (S, SF, RV og VS), mod 67 (KF, V, CD, KrF og FP).[til velkomstside] [til atomkraft-emneside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 15. oktober 1998