Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket
Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooaAbout OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


21. september 1999

Barsebäck-status

Den 16. juni kom så den længe ventede dom fra den svenske forfatningsdomstol. En enig domstol slog fast, at den svenske regerings beslutning fra februar 98 om lukning af reaktor 1 på Barsebäck er i overensstemmelse med svensk lovgivning og med EUs konkurrenceregler. Lukningsbeslutningen skulle dermed stå fast! HURRA for det - glæden er naturligvis stor også her i OOA. Desværre besluttede domstolen også, at reaktoren ikke behøver at blive lukket før end ved udgangen af november. Forvaltningsdomstolen syntes nemlig, at el-selskabet skulle have samme "varselstid" nu som ved den tidligere lukningsbeslutning - hvilket vil sige en tidsfrist på knap 5 måneder - inden dommen effektueres.

I OOA er vi stærkt utilfredse med, at Barsebäck 1 har fået lov til at være i drift frem til udgangen af november. Der er i denne periode nemlig intet el-behov, der gør det nødvendigt at tage reaktoren i drift! Først når kulden sætter ind, og svenskerne tænder for alle sine elvarme-paneler, vil man kunne tale om et eventuelt behov for strømmen fra Barsebäck 1.

Derudover har man problemer med sprækkedannelser i nødkølesystemet på både reaktor 1 og 2. Barsebäck-reaktorerne har derfor stået stille siden maj og juni for reparation. Det er i denne sammenhæng helt absurd at smide el-forbrugernes penge ud på at reparere en reaktor, som kun skal være i drift i godt 2 måneder til! Men det er såmænd ikke det værste. Det værste er, at den svenske atomkraftinspektion, SKI, den 17. september gav tilladelse til, at tage begge reaktorer i drift igen på trods af, at Barsebäck kun har udført en midlertidig reparation af nødkølesystemet. En permanent løsning på problemet vil tidligst kunne gennemføres til næste sommer - måske først om 2 år. I OOA protesterer vi imod, at Barsebäck-værket er i drift med konstaterede svagheder i sikkerhedssystemet.

Sydkraft har desværre ikke accepteret forfatningsdomstolens afgørelse i sagen. Man har nu sendt en ny klage til EU-Kommissionen. Sydkraft hævder denne gang, at forfatningsdomstolen har lavet en procedure-fejl, eftersom man ikke har indhentet en forhåndsbesked fra EU-Domstolen inden domsafsigelsen. Sydkraft hævder, at dette er praksis i sager, hvor udfaldet må siges at være uvist.

Det er i skrivende stund uklart, om EU-Kommissionen overhovedet vil tage sagen op. Vi har været i kontakt med det svenske erhvervs-ministerium (hvorunder atomkraft og energi hører), hvor man til dags dato endnu ikke har fået besked fra kommissionen om, hvorvidt man vil tage sagen op eller ikke. Vælger EU-Kommissionen at rejse sagen i EU-Domstolen vil dette desværre betyde, at lukningen af Barsebäck 1 udskydes endnu en gang!

Vi håber, at det vil lykkes at få lukket Barsebäck 1 inden udgangen af november. I OOA følger vi udviklingen intenst og presser på dér, hvor vi nu kan. Samtidig øger vi presset for også at få lukket den anden reaktor på Barsebäck.


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Blegdamsvej 4 B, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 21. september 1999