Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Den 24. juli 1998

Til Pressen

OOAs kommentar til Beredskabsstyrelsen redegørelse
vedr. deres håndtering af informationer om Barsebäcks-sikkerhed

OOA er fortsat utryg ved Beredskabsstyrelsens måde at håndtere Barsebäck-sagen.

Beredskabsstyrelsen gør i deres notat rede for hvordan og hvornår de har modtaget information om den svenske Statens Kärnkraftinspektions (SKI) skærpede tilsyn med Barsebäck fra 1994 - 97. Redegørelsen bære præg af, at Beredskabsstyrelsen tilsyneladene ikke forholder sig kritisk til de informationer de får fra SKI. Det ser stort set ud til at Beredskabsstyrelsen blot videregiver informationerne til indenrigsministeriet. Dog efter at have sorteret det ud, som de mener, ikke har relevans for bedømmelsen af sikkerhedsniveauet på Barsebäck.

Beredskabsstyrelsen ser ikke ud til normalt at spørge til de informationerne de får fra SKI. Det sker ifølge notatet kun en gang, men først 2½ måned efter at de har modtaget den pågældene information. Af notatet fremgår det at Beredskabsstyrelsen den 8. august 96 for første gang modtager information fra SKI, om SKIs "særskilte tilsyn" med Barsebäck. Først den 23. oktober 96 spørger Beredsskabsstyrelsen SKI om hvad der forstås ved begrebet "særskilt tilsyn" og om de forhold, der førte til at SKI indførte dette skærpede tilsyn med Barsebäck.

OOA fremsatte den 24. juni 98 i et åbent brev til indenrigsministeren en skarp kritik af Beredskabsstyrelsen i den aktuelle sag om Barsebäcks dårlige og forældede el-system. Problemer der har medført at risikoen for en ulykke med skader på reaktorkernen er 10 - 100 gange større end hidtil antaget. Beredskabsstyrelsen undlader at informere indenrigsministeren om disse problemer, trods at den faldene sikkerhed på Barsebäck-værket allerede har kunnet læses i de årlige sikkerhedsrapporter fra SKI siden november 1995.

OOA kritiserede den 24. juni Beredskabsstyrelsen, for:

  • at holde sig dårligt informeret om sikkerheden på Barsebäck
  • at give Indenrigsministeren og dermed også Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg mangelfuld information
  • at forholde sig ukritisk til Barsebäcks fortsatte drift trods en markant øget ulykkessandsynlighed
  • indirekte at modarbejde regeringen og folketingsflertallet i Barsebäcksagen
  • at svigte den danske befolknings sikkerhed overfor risikoen fra Barsebäckværket


OOA henvendte sig 26. juni med et nyt brev, denne gang stilet til hele regeringen, med et krav om en tilbundsgående undersøgelse af Beredskabsstyrelsens håndhævelse af gældende informationsudvekslings- og varslingsaftaler mellem Sverige og Danmark i forhold til atomkraftværket Barsebäck.

OOA opretholder sit krav om en tilbundsgående undersøgelse af Beredskabsstyrelsen i denne sag.
Om nødvendigt må de ansvarlige politikere præcisere, hvordan Beredskabsstyrelsen skal varetage sine opgaver.

Med venlig hilsen

Bjarne Hejlskov Nielsen


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 24. juli 1998