Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Hilsen fra "Greenpeace-Sverige" til protestmødet mod Barsebäck den 1. juli 1998.

Kære venner.

Greenpeace er en international organisation, fordi vi vælger at kæmpe mod truslen om grænseoverskridende forureninger på et internationalt niveau.

Vi er meget glade for, at folk i Danmark kæmper for at få lukket et nabolands atomkraftværk på trods af, at den svenske atomindustri hævder, at Barsebäck er et internt svensk anliggende.

I ved, at I har lige så stor ret til - og et lige så stort behov for - at kræve en omgående lukning af Barsebäck og alle svenske atomkraftværker. Jeres ret er akkurat lige så stor, som den ret enhver svensker har.

Anti-atomkraftbevægelsen i Sverige har i årevis kæmpet imod atomindustrien.

Vi er meget taknemmelige for al den støtte og hjælp, som I - vores naboer - har givet os.

Dette protestmøde er en inspirationskilde for os alle - et tegn på at vi ikke kæmper i et tomrum.

Vor kamp er blevet ramt af tilbageslag, men dette er kun midlertidigt.

Barsebäck vil blive lukket.

Atomkraften vil blive afviklet i Sverige.

Vi vil se et helt nyt energisystem vokse frem i Norden - baseret på sikre vedvarende og fornyelige energikilder.

Kampen fortsætter...

Per Stenbeck, generalsekretær i Greenpeace Sverige


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside] [til siden om 1. juli protestmødet]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 16. juli 1998