Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Den 22. juli 1997

Indenrigsminister
Thorkild Simonsen
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København KKære Thorkild Simonsen,

Vedr. Kritik af Beredskabsstyrelsen

Energibevægelsen OOA sendte dig 24. juni et åbent brev med en omfattende kritik af Beredskabstyrelsens manglende engagement vedrørende sikkerheden på atomkraftværket Barsebäck.

OOA kritiserer i sit brev til dig Beredskabsstyrelsen

  • for at holde sig selv dårligt informeret
  • for at give Indenrigsministeren og dermed også Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg mangelfuld information
  • for at forholde sig ukritisk til Barsebäcks fortsatte drift på trods af en markant øget ulykkessandsynlighed
  • for indirekte at modarbejde regeringen og folketingsflertallet i Barsebäcksagen
  • for at svigte den danske befolknings sikkerhed overfor risikoen fra Barsebäckværket


OOA henvendte sig 26. juni med et nyt brev, denne gang stilet til hele regeringen, med et krav om en tilbundsgående undersøgelse af Beredskabsstyrelsens håndhævelse af gældende informations-, udvekslings- og varslingsaftaler mellem Sverige og Danmark i forhold til atomkraftværket Barsebäck.

Der er nu gået 4 uger siden vi henvendte os til dig i denne sag. OOA ser derfor frem til i nær fremtid at høre fra dig med oplysning om hvilke initiativer der er eller vil blive taget med hensyn til de kritisable forhold OOA har peget på.

Med venlig hilsen

Bjarne Hejlskov Nielsen         Lena Warrer         Siegfried Christiansen


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 24. juli 1998