Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Mod Barsebäck. Rådhuspladsen 1. juli 1998

Tale af Margrete Auken

I år er det 20 år siden vi i Folketinget første gang rejste kravet om Barsebäcks lukning - og i dag skulle vi have festet. Omsider var det lykkedes at råbe svenskerne op. Nu ville regeringen påbegynde afviklingen af atomkraften. Og nu havde man endelig indset, at Barsebäck måtte komme først. Vi havde sådan glædet os - efter alle de år, alle de rapporter, demonstrationer, debatter, vedtagelser - og fra 1986 og Tjernobyl: alle de henvendelser fra den danske regering til den svenske.

I alle årene er vi storsnudet blevet afvist: Værket er jo verdens sikreste, påstod de. Og hvorfor det, spurgte vi. Der har været adskillige uheld, nødkølesystemet er elendigt - osv. "Jamen det er jo svensk!" omtrent sådan argumenterede de! Men endelig: hensynet til mennesker - og især til det danskee samfund fik overhånd. Og nu skulle der festes!

Men så nemt skulle det altså ikke være. Det gamle atomkraftværk kører stadig for fuld damp, og Sydkraft pøser masser af penge og prestige i det. Nu er det åbenlyst, at verdens værste lobby, atomlobbyen, sætter det tunge skyts ind. Man forstår dem sådan set godt. De frygter at Barsebäcks lukning kun er en begyndelse. Modstanden mod atomkraft er ikke blevet mindre gennem årene, trods de enorme ressourcer der er brugt på lobbyarbejdet. De ved godt, at når vi får lukket Barsebäck - og det får vi, venner- så kommer turen til det næste og det næste og det næste. Atomkraften er en syg energiform, der skaber langt flere problemer end den løser. De er opdaget.

Sydkraft får ikke fred før de lærer at respektere mennesker og demokrati mere end penge og afstumpet industrimagt. Hidtil har de dog været ret dygtige til at finde allierede. Hovedskurken er det tyske PreussenElektra, der har fået en fed aktiepost i Sydkraft. De har også meget i klemme som ejer af en række atomkraftværker. Det er frastødende, men til at begribe.

Men at vore venner er med i dette anslag mod Danmark er ufatteligt og næsten ikke til at bære. Hvordan har den norske regering, der endda går ind for afviklingen af atomkraften, tilladt, at det 100 % statseejede Nordkraft har allieret sig med PreussenElektra mod den svenske regering og Riksdag? Og mod Danmark? Vi forlanger ikke bare et svar, men en beklagelse - og at Norge hurtigst muligt gør det godt igen og behandler os anstændigt!

Men også venner i Danmark er faldet os i ryggen! En af de virksomheder, det ellers har været en glæde at fremhæve for ordentlig opførsel og høj forretningsmoral, en af dem der virkelig har magtet at få opbygget en solid troværdighedskonto, nemlig Novo Nordisk, har ladet sig købe af Sydkraft, med PreussenElektra og håndlangerne i Norge i ryggen. For at gøre det ekstra provekerende, træder aftalen om at købe el fra Barsebäck i kraft netop i dag, hvor den første reaktor skulle have været afviklet. Har Mads Øvlisen godkendt den handel? Ham, for hvem danskernes respekt og tillid til Novo Nordisk har været en mærkesag? Har han skruet hovedet af? Det tager tid at bygge troværdighedskontoen op - men den kan rasende hurtigt tømmes. Det glimt af arrogance overfor det danske samfund vi her har set, lover skidt.

Men selv om Sydkraft med sine skidte venners hjælp hovent har haft succes med at afvise såvel danskernes krav om at leve uden frygt for et elendigt og elendigt placeret atomkraftværk, som det svenske folks beslutning om at lukke værket, så gir vi ikke op. De kan ikke køre os flade. Barsebäck skal væk. Nu!

Margrethe Auken


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside] [til siden om 1. juli protestmødet]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 14. juli 1998