Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Grunde til at lukke Barsebäck først

Der er flere grunde til at indlede afviklingen af den svenske atomkraft med en lukning af begge Barsebäck-værkets reaktorer

 • Barsebäck truer et nabolands befolkning og hovedstad. 73% af den danske befolkning ønskede i følge en Gallup-undersøgelse i december 1992 Barsebäck væk. Den danske regering har siden 1986 adskillige gange bedt den svenske regering lukke Barsebäck- værket hurtigst muligt.
 • Konsekvenserne af en stor reaktor-ulykke kan ifølge de svenske atomkraftmyndigheder blive større på Barsebäck end ved de øvrige tre svenske atomkraftværker.

  Ved et reaktor-havari efterfulgt af store udslip i Barsebäck med vind mod Malmö eller København skulle de sammenlagte stråledoser bliver meget store. Ved nedbør vil det være nødvendigt at evakuere den ramte by i generationer fremover.

  Sandsynligheden for omfattende behov af evakueringer og beskyttelsesforanstaltninger for landbruget i tilfælde af en stor reaktor-ulykke er størst for Barsebäck, mindre for Ringhals og mindst for Oskarshamn og Forsmark. Det må konstateres, at Oskarshamn- og Forsmark-værket på grund af sine geografiske placeringer, med lav befolkningstæthed, har bedre forudsætninger for at klare en stor reaktor-ulykke end Ringhals-værket og fremfor alt Barsebäck-værket.

  København og et antal skånske byer, inklusive Malmö vil kunne blive stærkt berørte ved en stor reaktor-ulykke på Barsebäck. Det skulle kunne blive nødvendigt at evakuere store dele af disse byer og i så fald for perioder af mange år. Det er naturligvis bemærkelsesværdigt at risikoen i dette tilfælde berører en andet lands hovedstad.

  Energibevægelsen OOA er af den bestemte opfattelse, at konsekvenserne af en stor reaktor-ulykke bør tillægges afgørende vægt, når man diskuterer i hvilken rækkefølge, de svenske reaktorer skal lukkes.

 • Barsebäck er siden 1992 blevet ramt af såkaldte "skjulte fejl". Skjulte fejl kan betegnes som uforudsete hændelse i forhold til teoretiske beregninger og/eller drifterfaringer. Et eksempel er blokeringen af vandgennemstrømningen i nødkølesystemet på Barsebäck 2 i juli 1992. Et andet eksempel er rustangrebene med efterfølgende utæthed af reaktorindeslutningen på Barsebäck 2 i oktober 1993.

  Efter de seneste års uheld og uregelmæssigheder på Barsebäck-værket er det åbenbart, at en høj sikkerhedsstandard ikke er nogen garanti mod at alvorlige problemer som skjulte fejl og alderdomssvagheder kan opstå.

  I OOA mener vi at det kan diskuteres, om der er held eller sikkerhedsrutiner, som har ført til at problemerne indtil videre er blevet opdaget i tide. Vi er meget bekymrede over disse skjulte fejl. Det uforudsete er svært at beskytte sig imod. Udslip af radioaktivitet stiller store og specielle krav i forhold til beskyttende foranstaltninger. Uroen for at nye skjulte fejl måske ikke opdages i tide forsvinder ikke trods forsikringer fra svensk side om, at det er meget usandsynligt med en alvorlig ulykke på "et af verdens sikreste atomkraftværker". Opkomsten af flere skjulte fejl kan kuldkaste dagens vurderinger af den sikkerhedsmæssige standard på bl.a. Barsebäck-værket.

 • Risikoen for alvorlige konsekvenser for omgivelserne ved et reaktor-havari påvirkes ikke nævneværdigt ved lukning af kun en af et atomkraftværks reaktorer. Dertil kræves lukning af samtlige reaktorer på atomkraftværket. Det vurderer de svenske atomkraftmyndigheder.

  Barsebäck-værket har to reaktorer, Oskarshamn- og Forsmark-værket har hver 3 reaktorer og Ringhals-værket har 4 reaktorer. Skal man hurtigst muligt eliminere en risiko helt, bør man begynde med at lukke Barsebäck-værket, eftersom dette værk har færrest antal reaktorer.

 • Både de svenske atomkraftmyndigheder og det internationale atomkraftorgan "IAEA" peger på, at det kan have en negativ indvirkning på sikkerheden at lukke kun en af et atomkraftværks reaktorer. De svenske atomkraftmyndigheder kan derudover ikke udelukke en vis negativ indvirkning på den samlede sikkerhedskompetance på specielt Barsebäck-værket ved lukning af kun en reaktor.

 • Ifølge den svenske Energikommission er det muligt at lukke en reaktor inden år 1998. Sverige har i dag tolv reaktorer i drift med meget varierende størrelse. Den mindste reaktor er Oskarshamn 1 på ca. 440 MW elektrisk nettoeffekt. Den største reaktor er Oskarshamn 3 på ca 1166 MW elektrisk nettoeffekt.

  Barsebäck-værkets to reaktorer tilhører de mindste af de svenske reaktorer. De er på hver ca 600 MW elektrisk nettoeffekt. Barsebäck har således en total elektrisk nettoeffekt på ca 1200 MW! At Energikommissionen finder det muligt at lukke en reaktor på 440 - 1166 MW inden 1998 i kombination med, at de svenske atomkraftmyndigheder peger på, at det kan have negativ indvirkning på sikkerheden ved at lukke kun en af Barsebäck-værkets reaktorer, bør lede til en svensk politisk beslutning om at indlede atomkraftafviklingen med lukning af hele Barsebäck-værket.

 • En sammenslutning af de beskæftigelsesmæssige problemer for de ansatte og for de svenske "atomkraft-kommuner" ved en lukning af et af Sveriges 4 atomkraftværker tyder på, at problemerne bliver mindre ved en lukning af Barsebäck-værket end ved en lukning af Ringhals, Forsmark- eller Oskarshamnsværket. Ifølge de officielle rapporter tyder meget endda på gode muligheder for at kunne tilbyde personale ved Barsebäck-værket fortsat ansættelse og karriereveje, i mange tilfælde uden krav om at flytte.

  Länsstyrelsen i Malmöhus län mener, at en afvikling af barsebäck-værket giver relativt små effekter på lånets arbejdsmarked. LO-distriktet i Skäne bedømmer, at flertallet af de direkte berørte vil kunne få nyt arbejde. Særlige foranstaltninger kan dog behøves for f.eks. korttidsuddannede.

Argument-samling udarbejdet februar - maj 1996 af:
OOAs "Stop Barsebäck"-kontor
Floragatan 6
S-212 20 Malmö
Sverige
Tlf. & fax: 00 46 40 189889


[til velkomstside] [til Barsebäck-emneside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 29. oktober 1997