Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Pressemeddelelse

Den 14. maj 1998

OOA holder den svenske regering fast på løftet om at lukke Barsebäcks ene reaktor inden 1. juli.

OOA fastholder reservation af Rådhuspladsen 1. juli til demontration.

Den svenske regering besluttede sidste år og Riksdagen vedtog i år en lov, hvorefter afvikling af de svenske atomkraftværker skal påbegyndes 1. juli med lukningen af Barsebäcks første reaktor.

Sydkraft har indledt retssager både ved den svenske Regeringsdomstol og EU-domstolen med påstand om at lukningen tilsidesætter virksomhedens grundlovssikrede økonomiske interesser.

I dag har den svenske Regeringsdomstol valgt at støtte Barsebäcks ejer, Sydkrafts krav om at lukningen af Barsebäcks første reaktor skal udskydes indtil de juridiske spørgsmål er afklaret.

Den svenske regering og Riksdagen har et alvorligt problem med troværdigheden. Det er åbentbart, at hensynet til de frie markedskræfter og elforsyningens frie bevægelighed indenfor EU vejer tungere end politiske beslutninger, truffet af den svenske regering, Riksdag og ved folkeafstemningen i 1980.

Bolden er nu spillet tilbage på politikernes bord. OOA forventer, at den svenske regering står ved sit erklærede løfte og nu indgår en økonomisk aftale med Sydkraft, som tilgodeser firmaets erstatningskrav mod at Barsebäcks ene reaktor lukker, som vedtaget af den svenske rigsdag.

OOA har gennem nogen tid forberedt et folkemøde på Københavns Rådhusplads 1. juli for at fejre, at lukningen af Barsebäck omsider er kommet i gang. OOA intensiverer nu forberedelserne af aktiviterne den 1. juli. Vi går ud fra, at den svenske regering og rigsdag står ved deres beslutninger. I modsat fald vil København sandsynligvis opleve endnu en protestdemontration mod Barsebäck.


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 14. maj 1998