Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Den. 20. juni 1998

TIL PRESSEN

Sikkerheden på Barsebäck er højst utilfredsstillende.

Energibevægelsen OOA kræver omgående driftsforbud og kritiserer de svenske atomkraftmyndigheder for at acceptere fortsat drift!

Evner svenske myndigheder ikke at leve op til sit ansvar og gribe ind må politikerne reagere - svenske som danske!

Sikkerheden på Barsebäck er i bund. Dette bekræftes i værkets seneste sikkerhedsrapporter. Det er reaktorernes el-system, det er galt med. Det står ikke lige så slemt til på Barsebäck, som på reaktor 2 på Oskarshamnsværket, men slemt står det til. Så slemt at den svenske atomkraftinspektion, SKI, omgående burde forbyde al fortsat drift af Barsebäck.

Sikkerhedsmålsætningen for sandsynlighed for ulykker med skader på reaktorkernen er ifølge SKI for svenske reaktorer 1:100.000 pr. reaktordriftsår! SKI har ikke tidligere accepteret svenske reaktorer i drift med en større sandsynlighed end denne målsætning. I 1992, da der konstateredes alvorlige svagheder i nødkølesystemet på fem svenske reaktorer (heriblandt Barsebäck 1 og 2) greb SKI ind og stoppede driften af reaktorerne, netop fordi sandsynligheden for en ulykke med skader på reaktorkernen var så stor som 1:10.000!

Dette fremgår af en udtalelse fra Lennart Carlsson, chef for SKIs afdeling for system- og pålidelighedsanalyse til den svenske avis "Dagens Nyheter" den 19. september 1992: "Vi accepterer, at svensk atomkraft kan komme ud for et reaktor-haveri en gang i løbet af 100.000 reaktorår, hvor kernen smelter men indeholdes i beton-indeslutningen. Med den øgede risiko, som er opdaget for nødkølesystemet, skulle dette kunne indtræffe en gang pr. 10.000 reaktorår. Og det niveau kan vi acceptere i en måned, men ikke længere. Derfor har vi stoppet de aktuelle reaktorer".

De i dag aktuelle problemer med el-systemet på Barsebäck har SKI været klar over ihvertfald siden 1997, og specielt siden foråret 98 - uden at gribe ind! Allerede i maj måned, da problemet blev offentligt kendt, kritiserede Energibevægelsen OOA SKI for ikke at gribe ind. Tværtimod har SKI siden offentligt udtalt, at man accepterer fortsat drift af reaktorerne, selvom det forældede el-system betyder øget sandsynlighed for en ulykke med skader på reaktorkernen.

Det fremgår af Barsebäcks seneste sikkerhedsrapport "Lägesrapport". "PSA nivå 1 för B1 och B2. Redovisning af läget i juni 1998" af 11. juni 1998, at sandsynligheden for en ulykke med skader på reaktorkernen er 1:10.000 pr. reaktordriftsår! Først efter et omfattende 5-årigt reparationsprogram vil man kunne leve op til atomkraftmyndighedernes sikkerhedsmålsætning!

Energibevægelsen OOA står helt uforstående overfor, hvorfor SKI har slækket på sine sikkerhedskrav overfor de svenske atomkraftværker og i dag accepterer drift af atomkraftreaktorer med en sandsynlighed på 1:4.000 (for Oskarshamn 2) og på 1:10.000 (for Barsebäck 1 og 2) pr. reaktordriftår.

OOA kræver at der udstedes driftsforbud for Barsebäck-værket og for Oskarshamn 2 omgående!. Formår SKI ikke selv at håndhæve sine sikkerhedsmålsætninger overfor atomkraftværkerne, må politikerne gribe ind - svenske som danske. OOA noterer med tilfredshed, at indenrigsminister Thorkild Simonsen i onsdagens (17. juni 98) samråd i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om Barsebäck, tilkendegav, at ministeren vil rette henvendelse til den svenske regering, såfremt sikkerheden på Barsebäck giver anledning til bekymring. Energibevægelsen OOA sørger for, at ministeren har denne sag på sit skrivebord på mandag, og ser frem til ministerens initiativer i sagen.

Med venlig hilsen

Lena Warrer

Energibevægelsen OOAs
"Stop Barsebäck"-kontor i Malmö

[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 22. juni 1998