Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Den 24. juni 1998

Til PRESSEN

Energibevægelsen OOA afleverer i dag et 7 sider langt "åbent brev" til indenrigsminister Thorkild Simonsen med en omfattende kritik af Beredskabsstyrelsens manglende engagement vedrørende sikkerheden på Barsebäck.

Energibevægelsen OOA kritiserer Beredskabsstyrelsen for:  • at holde sig dårligt informeret om sikkerheden på Barsebäck

  • at give Indenrigsministeren og medlemmerne af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg dårlig eller mangelfuld information omkring sikkerhedsforholdene på Barsebäck

  • at forholde sig ukritisk til, at Barsebäck-værket får lov til at fortsætte driften, på trods af at sandsynligehden for en ulykke med skader på reaktorkernen, i følge de svenske atomkraftmyndigheders i dag er 10 gange større end myndighedernes oprindelige sikkerhedsmålsætning

  • at indirekte modarbejde regeringen, folketingsflertallet og befolkningens interesser i Barsebäck-sagen


Barsebäck-værket er en trussel mod vores sikkerhed og fremtid. Driften af værkets to reaktorer skal stoppes - NU!

De aktuelle sikkerhedsproblemer, gør det endnu vigtigere at deltage i protestmødet mod Barsebäck den 1. juli kl. 15.30 på Københavns Rådhusplads.

Med venlig hilsen

Lena Warrer         Siegfried Christiansen
Bente Meillier         Bjarne Hejlskov Nielsen

Det åbne brev kan fås ved henvendelse til:
OOAs Landssekretariat tlf: 35 35 55 07
OOAs "Stop Barsebäck"-kontor tlf: 00 46 40 18 98 89
Eller hent det åbne brev her.


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 24. juni 1998