Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


25. maj 1998

Til PRESSEN

Begge reaktorer på Barsebäck bør lukkes øjeblikkeligt -
af sikkerhedsmæssige grunde, kræver energibevægelsen OOA
og kritiserer den svenske atomkarftinspektion for ikke at gribe ind.

Det aktuelle sikkerhedsproblem på Barsebäck er værkets primitive elsystem. Nyere reaktorer er bygget med fire uafhængige elsystemer. Men på de ælste svenske reaktorer: Oskarshamn 1 + 2 og Barsebäck 1 + 2 har man bare to.

Man har i et stykke tid i Sverige været klar over, at det primitive elsystem øgede sandsynligheden for en alvorlig ulykke. En sikkerhedsanalyse for Oskarshamn 2 offentliggjort i april måned viste nemlig, at sandsynligheden for skader på reaktorkernen er meget større end man har troet. Man har hidtil sagt, at sandsynligheden for en alvorlig ulykke var 1 på 100.000 reaktorår. Sikkerhedsanalysen for Oskarshamn 2 viste derimod at sandsynligheden er mellem 1:1.000 og 1:10.000 reaktorår for en alvorlig ulykke. Det vil sige 10 - 100 gange større sandsynlighed for en alvorlig ulykke.

"Det er et alarmerende resultat, som burde have ført til øjeblikkelig lukning af værket", siger Lena Warrer fra Energibevægelsen OOA og kritiserer den svenske atomkraftinspektion, SKI, for ikke at have stoppet driften af Oskarshamn 2.

"Det er endnu mere kritisabelt og helt uansvarligt, at SKI ikke også har givet Barsebäck-værket driftsforbud i det samme øjeblik, som man blev klar over, at det primitive elsystem øgede sandsynligheden for en alvorlig ulykke", siger Lena Warrer.

Barsebäck-reaktorerne er med den svenske regerings egne ord "olämpligt lokaliserade och skall tas ur drift". Regeringen begrunder sin holdning specielt i værkets geografiske placering:

"Av särskild betydelse är befolkningstätheten i närområdet. Konsekvenserne för liv och hälsa om en svår reaktorolycka trots allt skulle inträffa torde nämligen i första hand bero på möjligheterna att evakuera människor från den farliga zonen omkring kärnkraftverket. Dessa möjligheter påverkas i sin tur av hur många som bor och verkar i det aktuella området. I detta hänseende skiljer sig förhållandena mellan verken. Befolkningstätheten är särskilt stor kring Barsebäcksverket."

Vi har her citeret fra regeringens beslutningsforslag til "lag om kärnkraftens avveckling", som blev fremsat i Rigsdagen den 21. august 1997. Som det fremgår, fandt den svenske regering grund til at kræve Barsebäck lukket på et tidspunkt, hvor man anså sandsynligheden for en alvorlig ulykke for at være 1:100.000 reaktorår.

Den nu konstaterede øgede ulykkes-sandsynlighed i og med værkets primitive elsystem er den svenske regering først blevet gjort bekendt med for ganske nylig. Det aktuelle sikkerhedsrelaterede problem på Barsebäck styrker den svenske regerings argumentation for en meget hurtig lukning af værket. Et argument som også kan give regeringen en stærkere og mere ansvarsfuld fremtoning under den ekstra-ordinær Rigsdagsdiskussion imorgen (kl.11 - ca. 13). Dette nyopdagede sikkerhedsproblem bør afgjort også tages med i betragtning, når regering og Sydkraft om kort tid mødes igen til nye mundtlige forhandlinger i "Regeringsrätten".

Sverige har love og retsinstanser, som beskytter virksomheders økonomiske interesser. Men hvilke regler og myndigheder i Sverige beskytter befolkningen effektivt mod risikoen fra virksomheders miljøproblematiske produktion. Dette ansvar ligger for atomkraftens vedkommende hos SKI. Hos SKI afventer man blot stille og roligt en sikkerhedsanalyse fra Barsebäck engang til efteråret. Indtil da tager man efter sigende ingen initiativer.

"Jeg er stærkt utilfreds med, at SKI ikke griber ind overfor Barsebäck. Den øgede sandsynlighed for en alvorlig ulykke med skader på reaktorkernen kan den danske befolkning ikke leve med én dag til. Begge Barsebäcks reaktorer bør lukkes øjeblikkeligt" afslutter Lena Warrer fra Energibevægelsen OOA.

Med venlig hilsen

Lena Warrer og Bjarne Hejlskov Nielsen


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 26. maj 1998