Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Den 26. august 1998

TIL PRESSEN

Barsebäck-værkets filter-anlæg fungerer tilsyneladende ikke, som det skal.

Energibevægelsen OOA afleverer notat om den svigtende sikkerhed på Barsebäck til Indenrigsministeren og Miljø- og Planlægningsudvalget.

OOA opfordrer til yderligere pres på Sverige for at få lukket ikke kun Barsebäck 1, men også Barsebäck 2, NU - af sikkerhedsmæssige grunde.


Barsebäck-værket præsenterede i 1985 en ny sikkerhedsforanstaltning - det var det såkaldte "Filter-anlæg". Anlægget skulle begrænse udslippet af radioaktivitet til omgivelserne ved en kernenedsmeltnings-ulykke. Udslippet ved selv meget alvorlige havarier skulle derved kunne begrænses til, hvad den svenske regering og myndigheder kaldte for "et tolererbart niveau".

Den svenske regering satte som mål, at udslippet til omgivelserne skulle begrænses til radioaktive ædelgasser og mindre end 0,1% af indholdet af radioaktive stoffer i kernen, som kunne give langvarige landforureninger - såsom cæsium.

Nu viser imidlertid Barsebäck-værkets egen sikkerhedsgranskning fra 1995, at Filter-anlægget tilsyneladende ikke altid vil fungere som forudsat i konstruktionsberegningerne!

Barsebäck-værket foretager i sikkerhedsgranskningen en sandsynligheds-analyse for Filter-anlæggets funktion. Analysen viser, at der ved 30% af kernenedsmeltningstilfældene vil være brug for filteranlæggets funktion for at undgå et "uacceptabelt" radioaktivt udslip til omgivelserne.

Analysen viser, at Filter-anlægget i 54% af disse tilfælde opfylder konstruktionskriteriet på udslip til omgivelserne på mindre end 0,1% af indholdet af radioaktive stoffer i kernen. Eller sagt på en anden måde:
Barsebäck-værkets sandsynligheds-analyse viser altså, at 46% af de totale udslipsfrekvenser giver et udslip, som er større end konstruktionskriterierne for Filter-anlægget, dvs. større end 0,1% af indholdet af radioaktive stoffer i kernen (med undtagelse af ædelgasserne, hvis udslip ikke reduceres i Filter-anlægget)!

Energibevægelsen OOA gør opmærksom på, at Filter-anlægget ikke mindsker sandsynligheden for ulykker på Barsebäck-værket. Men Filter-anlægget kan nedsætte udslipsmængden ved visse typer af ulykker. Ved andre typer af ulykker - de såkaldte "restrisiko-ulykker" såsom komplekse og svært forudsigelige kombinationer af tekniske fejl og menneskelige fejl eller fejlbedømninger, store jordskælv, visse typer af brud på reaktortanken samt sabotage eller terror-aktioner - ved denne type af ulykker har Filter-anlægget ingen udslipsreducerende funktion overhovedet.

Energibevægelsen OOA kritiserer desuden, at Barsebäck-værket på trods af at have været sat under "særligt tilsyn" af den svenske atomkraftinspektion, SKI, i perioden 1994 til december 1997 pga. mange og hovedsagelige menneskelige fejl - stadig sjusker med sikkerheden på værket.

Det blev i juli måned i år opdaget, at fire damptryk-alarmer i værkets sikkerhedssystem i turbinehallen havde været fejlagtigt indstillet, siden de blev installeret for et år siden. Både Barsebäck og SKI har bedømt det skete som af ringe betydelse for sikkerheden, men OOA tager det som udtryk for, at det særlige tilsyn og omorganiseringen på Barsebäck-værket ikke har bevirket, at værket i dag tager sit ansvar for sikkerheden mere seriøst end man gjode i 1994, hvor SKI indførte det særlige tilsyn på Barsebäck.

Energibevægelsen OOA har i dag i forbindelse med samrådet mellem Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Indenrigsministeren vedrørende Barsebäck afleveret et notat om den svigtende sikkerhed på Barsebäck til ministeren og udvalget.

OOA mener, at de mange sikkerhedsproblemer på det forældede atomkraftværk taler for, at der bør lægges yderligere pres på den svenske regering og Rigsdag for at få lukket ikke kun Barsebäck 1, men også Barsebäck 2, NU - af sikkerhedsmæssige grunde.

Med venlig hilsen
Bente Meillier - Ruth Andersen - Lena WarrerOOAs notat om den svigtende sikkerhed på Barsbäck kan fås ved henvendelse på nedenstående adresse, tlf. fax. eller e-mail. 


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 26. august 1998