Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket
Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooaAbout OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Den 30. november 1999

Sydkraft kapitulerer

Sydkraft har lidt nederlag i den ene retssag efter den anden. Senest i går i den svenske højesteret, som gerne vil se på selve sagen, men ikke vil tillade fortsat drift af Barsebäck 1 mens sagen kører.

Sydkraft erkender nu det endelige skibbbrud for sine juridiske krumspring for at forhindre virkeliggørelsen af den svenske regerings beslutning om at påbegynde afviklingen af svensk atomkraft med Barsebäckværket.

Knap nok var højesterets kendelse blevet kendt før Sydkraft sad i forhandling med den svenske regering om en frivillig aftale. Eftersom aftalen har været forhandlet i over et år lykkedes det at få aftalen på plads i løbet af kun få timer i løbet af i går. Sykrafts ejere havde allerede i løbet af weekenden givet deres accept til kapitulation.

Med aftalen lukker Sydkraft Barsebäcks reaktor 1 i løbet af i dag og reaktor 2 senest 1. juli 2001. Sydkraft får kompensation i form af strøm fra det statslige selskab Vattenfall. Alle verserende retssager i EU og ved højesteret vil herefter bortfalde.

OOA ønsker den svenske befolkning til lykke med at afviklingen af atomkraft i Sverige nu omsider er kommet i gang. OOA lykønsker den danske befolkning med at afviklingen af svensk atomkraft begynder i Barsebäck.

Nedlukningen af Barsebäck sættes i gang i løbet af i eftermiddag. Inden midnat vil Barsebäcks reaktor 1 være skruet ned til nul. Til aften mødes OOAere under private former og fejrer denne sejr oven på næsten 25 års kampagne mod verdens dårligst placerede atomkraftværk.


[til velkomst-side] [til Barsebäck-emneside]

OOA, Blegdamsvej 4 B, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: OOA@dk-online.dk

Sidst opdateret 30. november 1999