Hovedmenu:
-Velkomstside
-OOA
-Nyhedsbreve
-Atomkraft
-Barsebäck
-Energipolitik
-Drivhuseffekt
-Internationalt
-Links
about ooa About OOA

Internationale
artikler:

-KORT NYT om
hændelser, ulykker

-I TJERNOBYLs
skygge

-AHAUS, Atom-affald
i Tyskland

-EU, EURATOM & atomkraft
-Expansion of French nuclear industry, report
-X-USSR, News
-Hviderusland

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Atomkraft i Hviderusland

I forsommeren 98 havde OOA en repræsentant på et seks ugers ophold i miljøorganisationen Belaya Rus i Hviderusland for at yde støtte til organisationens opbygning og dens modstand mod den hviderussiske regerings planer om at indføre atomkraft.

Velvillig støtte fra Plums Økologifond gjorde det muligt for OOA at invitere en aktivist fra Belaya Rus på genvisit i en måned i juni-juli 98.

Et resultat af de to ophold er bl.a. en fælles udarbejdet rapport, About the Republic of Belarus (Om republikken Hviderusland), som omhandler den politiske, økonomiske og energimæssige situation i Hviderusland. Cirka halvdelen af landets energi må importeres. Det medfører et hårdt pres på økonomien, og man har været tvunget til at indgå en aftale med den største eksportør, Rusland, om at betale hovedparten af den oparbejdede gæld med varer.

I troen på en større uafhængighed har Hviderusland hidtil planlagt at indføre atomkraft. Der var nedsat en komité som arbejdede med planerne og et lovforslag skulle havde være fremlagt i parlamentet i efteråret 98.

Den hviderussiske regering har med god støtte fra FN's Internationale Atomenergi Agentur (IAEA) forsøgt at få befolkningen med på ideen ved bl.a. at bagatellisere de helbredsmæssige konsekvenser af Tjernobyl ulykken og ved at tillade at der fortsat bor mennesker i de forurenede områder. IAEA tillader også regeringens genbosætning i evakuerede områder. Og IAEA er ophørt med at kontrollere nogle af de områder, der betegnes som "farlige radioaktive områder". Tjernobyl er tilsyneladende ikke længere noget problem!. Den kritiske del af pressen har fået mundkurv på eller er blevet lukket, så det er meget svært for atomkraftmodstanderne at komme til orde.

På trods af det, gennemførte forskellige organisationer oplysningsaktioner, demonstrationer m.m. i efteråret 98. Bl.a. ved de mest sandsynlige placeringssteder for et atomkraftværk i Hviderusland. Regeringskomitéen kom i vinteren 98-99 frem til at udsætte beslutningen om atomkraft i Hviderusland i ti år, med den udtrykte intention, at diskussionen om man skal indføre atomkraft i Hviderusland skal fortsætte i de ti år. Regeringen har nu skrevet under på en erklæring om at udsætte beslutningen i 10 år.

Men så længe der ikke er blevet åbnet for en reel offentlig diskussion og myndighederne stadig forsøger at bagatellisere de stadig større konsekvenser af Tjernobyl-ulykken. Kan man med god grund betvivle om udskydelsen er udtryk for et reelt ønske om at få diskuteret anvendelsen af atomkraft.

Nej, den reelle hovedgrund til udskydelsen bunder nok mere i de manglende økonomiske muligheder for at få finansieret bygningen af atomkraftværker i Hviderusland. Man kan derfor frygte, at lige så snart der åbner sig en mulighed for at få finansieret bygningen af et atomkraftværk, ophæver regeringen den 10 års udskydelse af beslutningen.

I OOA vil vi derfor fortsat søge at samarbejdet med Belaya Rus i håbet om, at vi derved kan medvirke til, at Hviderusland vil vælge en fornuftig energipolitik uden atomkraft.

Rapporten "About the Republic of Belarus" kan du bestille på ved at sende e-mail til OOA, den koster 25 kr. Du kan også finde det meste af teksten fra rapporten her: About the Republic of Belarus. Der mangler dog avisartiklerne m.m.


[OOAs velkomstside] [til international-emneside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 28. april 1999