Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:
OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


ANMELDELSE bragt i "Folkeskolen" nr.16/99, d. 24. april 99.

Miljøundervisning

Drivhuseffekten - Det store eksperiment
Cd-rom

Så er der atter et fremragende fagligt materiale at putte i skolens computere, sådan at vi kan vise at maskineriet for alvor også kan bruges til noget.

Kuldioxid og andre drivhusgasser i stadig voksende mængder og dermed vores eksperimenteren med Jordens klimasystem er med til at øge drivhuseffekten. Vi ved allerede hvordan udslip af menneskeskabte drivhusgasser kan nedbringes, men det kræver en holdningsændring også at få det gjort. Det kan denne cd-rom være med til at bane vejen for.

Her er talrige informationer om drivhuseffektens naturlige funktioner, årsager til den menneskeskabte øgning og beskrivelser af en række af de mulige konsekvenser for det globale klima og den øvrige miljøpåvirkning. Her er anskuelige afsnit om, hvad hver enkelt kan være med til at gøre i dagligdagen for at energispare og hvordan der kan planlægges en mindre energiforbrugende udvikling også på globalt plan.

Faktateksterne, der er særdeles læsbare og tilgængelige for folkeskolens ældste elever, er ofte illustreret med gode og motiverende skematiske tegninger, kort og figurer. Hertil kommer en mængde baggrundsstof i form af avisartikler, rapporter og såvel nationale som internationale udredninger. Og endelig er der en række henvisninger til steder på internettet, der dog først er interaktive når der lidt omstændeligt og gammeldags installeres en fil fra cd-rom´en på ens netbrowser og der naturligvis er opkobling til internettet.

Cd-rom´ens primært beskrevne målgruppe spænder særdeles vidt - lige fra folkeskolens ældste klassetrin til voksenundervisnigen. Det lyder umiddelbart voldsomt men jeg vil tro at alle grupper kan finde relevant stof i det omfattende materiale.

Dog savner jeg i høj grad en pædagogisk redaktion, der kunne have gjort indholdet langt mere direkte anvendeligt i forhold til folkeskolens undervisning. Bl.a. er der kun få henvisninger til undervisningstilrettelagte materialer, ingen metodiske forslag til konkrete forløb og samtlige internetadresser er ikke primært henvendt til denne målgruppes behov. Men ved sideløbende at bruge hjemmesiden for Skolernes Energi Forum vil der kunne rådes bod herpå. Den henvender sig til såvel elever som undervisere og findes på adressen: www.skoleenergi.dk, hvorfra mange af cd-rom´ens emner kan suppleres og viderebearbejdes i pædagogiske forløb.

Brug denne cd-rom i mange faglige sammenhænge til at få overblik over et uomgængeligt miljøemne eller som et effektivt redskab i informationssøgningen. I det mindste bør skiven være tilgængelig på skolebiblioteket, men den er endnu mere oplagt at købe i skolelicens så den derved kan anvendes i klassesammenhænge.

Kaare Øster


Minimumskrav: PC: 486, Windows 95, 4 x cd-romdrev, 800 x 600, 256 farver, lydkort. PowerMac: 4 x cd-romdrev, 800 x 600, 256 farver.
Af Bjarne Hejlskov Nielsen, Stig Melgaard og Jane Stiesdal
1 cd-rom, lærervejledning og 30 pjecer, 650 kroner
Skolelicens koster 1.750 kroner
Udgivet af: Sun Media og Energibevægelsen OOA i samarbejde med Miljøstyrelsen
Bestilles hos: Energibevægelsen OOA, tel. 3535 5507, e-post: ooa@email.dk
[til velkomstside] [til Drivhuseffekt-emneside] [Om CD-rom'en "Drivhuseffekt - Det store eksperiment"]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 26. april 1999