Den forøgede drivhuseffekt kan blive et afgørende miljøproblem i det 21. århundrede. FN's internationale klimapanel, IPCC, siger i deres seneste hovedrapport fra efteråret 1995, at vi sandsynligvis allerede nu ser de første tegn på et mere ustabilt klima i form af flere oversvømmelser, kraftigere storme og tørke. Følgerne af en øget drivhuseffekt kan komme til at forværre mange af de globale problemer, vi allerede i dag kæmper med, og derudover skabe en række nye.

CD-rom'en er inddelt i 12 hovedafsnit, som udover en letforståelig introduktion til emnet gennemgår både den naturlige og den menneskeskabte drivhuseffekt.

Den naturlige drivhuseffekt er en af de mange faktorer, som er med til at bestemme jordens klima. Derfor er det vigtigt at forstå, hvad den naturlige drivhuseffekt er for at vide hvad der sker, når mennesket begynder at lave om på den.

Vi ved endnu langt fra nok om, hvilke konsekvenser det kan få, når vi udleder drivhusgasser, som øger drivhuseffekten. Nogle af de konsekvenser, forskerne mener, det vil få, er et mere ustabilt klima. Og mange mener, vi allerede nu ser de første tegn. Både de første indicier på den globale opvarmning og de mulige langsigtede konsekvenser behandles grundigt på CD-rom'en.

CD-rom'en fortæller også om de nationale og internationale udredninger og forhandlinger omkring den stigende drivhuseffekt. Man kan både sætte sig ind i den danske energiplanlægning og i de internationale klimaforhandlinger.

Der er ligeledes afsnit om, hvad vi hver især kan gøre i vores hverdag for at spare energi, og hvordan vi kan planlægge samfundsudviklingen med et mindre energiforbrug for øje.

Udover det interaktive informationsmateriale ligger der en mængde baggrundsinformationer i form af avisartikler og rapporter til de behandlede emner.

CD-rom'en "Drivhuseffekten - Det store eksperiment" er udgivet i marts 1999 af Sun Media og Energibevægelsen OOA i samarbejde med Miljøstyrelsen.

 

 

 

 

 
1 CD-rom inklusiv pjece skrevet i lettilgængelig form om emnet,
kr. 280,- inkl. moms og forsendelse
 


Til undervisningsbrug:

Undervisningssæt bestående af 1 CD-rom, lærervejledning samt 30 pjecer,
kr. 650,- inkl. moms og forsendelse

Undervisningssæt bestående af 1 CD-rom og lærervejledning,
kr. 425,- inkl. moms og forsendelse

Ekstra CD-rom ved samtidig bestilling af undervisningssæt,
kr. 75,- inkl. moms

Skolelicens,
kr. 1750,- inkl. moms

 
Se ANMELDELSE af CD-rom'en bragt i "Folkeskolen" nr. 16/99, d. 24/4 1999.
Send din bestilling på nedenstående e-mail, fax eller postadresse husk at skrive adresse og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til din bestilling.
[til velkomstside] [til Drivhuseffekt-emneside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 26. april 1999