Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Stort behov for information om drivhuseffekten

OOAs har i august 96 udgivet pjecen: »Drivhuseffekten - Det store eksperiment« der forsøger at give svar på nogle af de svære spørgsmål om den voksende drivhuseffekt, om klimaændringer og hvordan de vil påvirke jorden - og ikke mindst beskriver pjecen nogle af de ting man selv kan gøre for at spare på energien.

af Bjarne Hejlskov Nielsen, OOAs landssekretariat
Drivhuseffekten kan blive det altoverskyggende miljøproblem i det 21. århundrede. FN's internationale klimapanel, IPCC, siger i deres seneste rapport fra efteråret 95, at vi med stor sikkerhed allerede nu ser de første tegn på et mere ustabilt klima i form af flere oversvømmelser, kraftigere storme og tørke. Følgerne af en forøget drivhuseffekt kan komme til at forværre mange af de globale problemer, vi allerede i dag kæmper med (f.eks. hungersnød som følge af ørkenspredning og oversvømmelser), og skabe en række nye.

Det er derfor overordentlig vigtigt at skabe basis for en grundig og saglig oplysning og debat om problemet, og hvad vi kan gøre ved det. I første omgang ved at skabe de undervisningsværktøjer, der kan være en kvalificeret modvægt til olieselskabernes og el-sektorens informations- og undervisningsmaterialer. Allerede nu bruger disse interessegrupper meget store summer på at udarbejde moderne undervisningsmidler om miljøtemaer til skoler og højere læreanstalter.

OOAs har netop udgivet en ny pjece: »Drivhuseffekten - Det store eksperiment« der forsøger at give svar på nogle af de svære spørgsmål om den voksende drivhuseffekt, om klimaændringer og hvordan de vil påvirke jorden - med alle de usikkerheder, der er forbundet med at udtale sig om så komplicerede sammenhænge. Og ikke mindst beskriver pjecen nogle af de ting man selv kan gøre for at spare på energien - for energiproduktionen er den største menneskeskabte påvirkning af klimaet. På de sidste sider i pjecen gives der forslag til videre læsning og til organisationer m.v. der arbejder med emnet.

Pjecen er velegnet til undervisning i fagene natur/teknik, geografi, fysik og samfundsfag, i de ældste folkeskoleklasser, samt i gymnasiet og på HF-kurser, og generelt i voksenundervisningen. Med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler har OOA i efteråret 96 udsendt fire eksemplar af pjecen til hver skole, gymnasium og voksenundervisningsinstitutioner. OOA tilbyder klassesæt (30 stk) af pjecen for 225 kr. incl. forsendelse + 75 kr. i ekspeditionsgebyr. Et prøveeksemplar kan købes for 42,- incl. forsendelse. OOA tilbyder foredrag om drivhuseffekten, energipolitik i Danmark, generelt om energi & miljø og selvfølgelig også om atomkraft.

Hvorfor udgiver OOA en pjece om drivhuseffekt?

Bl.a. fordi vi må forhindre atomkraft som løsning på en påstået energimangel. Vores indtryk er, at atomkraft mange steder i verden ligger på spring som "en nem løsning" på den øgede drivhuseffekt. Man forestiller sig at kunne reducere CO2-udslippene og samtidig bruge løs af energi ved hjælp af atomkraft. Set i lyset af at drivhuseffekten kan blive et meget stort miljøproblem i det næste århundrede, synes vi, at det er uhyre vigtigt at oplyse om, hvad drivhuseffekten er for en størrelse og ikke mindst, hvad vi kan gøre ved den og at store superteknologier som atomkraft og fusionskraft ikke er nogen løsning.

Udsendelse til skolerne skal gerne blive første led i en kampagne med pjecen som grundlag. Vi har også sendt pjecen til pressen, relevante folketingsudvalg og energi- og miljøbevægelser i Danmark. Vi vil gerne tilbyde i samarbejde med andre organisationer, at udsende pjecen i deres tidsskrifter og/eller til deres medlemmer mod at de finder pengene til genoptryk og forsendelsen. Vi overvejer også at få fremstillet versioner af pjecen på forskellige sprog til brug i Europa og USA. Desuden kunne vi godt tænke os at lave en udstilling, som vi vil tilbyde bibliotekerne m.fl. sammen med pjecen. Endelig leger vi med en idé om, at lave pjecen om til en mindre avis til omdeling med posten i stort antal eller som indstik i dagblade. Alle vores planer og ønsker kræver blot, at der er nogen, der vil betale for deres udførelse.

Hvis du er interesseret i klassesæt, enkelt eksemplar, foredrag eller har forslag til pjecens videre udbredelse, så ring eller skriv til os gerne på nedenstående e-mailadresse.OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 8. december 1997