Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Retningslinier for OOA's holdning til kul

1. OOA mener, at kulforbruget i Danmark må afvikles bl.a. fordi:
- anvendelse af kul i energiforsyningen udgør en miljøtrussel i både Danmark, vore nabolande og globalt
- brydning af kul giver anledning til alvorlige arbejdsmiljømæssige og økologiske problemer.

2. OOA arbejder for et stop for bygning af nye kulfyrede værker, og for at kulforbruget i Danmark afvikles hurtigst muligt i takt med:
- en øget anvendelse af tekniske energibesparelser,
- en omlægning af el- og varmeproduktion til decentrale kraftvarmeværker, fyret med naturgas eller fornyelige energikilder,
- en øget anvendelse af vedvarende energikilder.

3. OOA arbejder for, at kulforureningen begrænses mest muligt, indtil de eksisterende kulfyrede værker er afviklet. Der skal etableres rensningsanlæg for svovl og kvælstofilter på kulfyrede værker.

Vedtaget på OOAs landsmøde i Horsens, september 1983; sidst revideret på OOAs landsmøde i København, december 1995.

[Emneside om OOAs praksis] [Hovedoversigt om OOA]
[Hovedoversigt om energipolitik] [OOAs velkomstside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 23. januar 1998