Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Midler til en energi- og miljørigtig udvikling
Efter Energibevægelsen OOA's mening bør der først og fremmest satses på følgende punkter for at sikre en energi- og miljørigtig udvikling:
  • Energieffektiviseringer. Hvis det overhoved skal lykkes at nå nogle miljørigtige løsninger er det grundstenen, at der satses kraftigt på energieffektiviseringer både i energiforbrug og -produktion.

  • Skrotning af de mest forurenende (kul) og farligste (atomkraft) energianlæg. Dette må ske i sammenhæng med energieffektiviseringerne.

  • Vedvarende energikilder. Der må satses kraftigt på forskning og udnyttelse af disse energikilder. De er helt klart den eneste "løsning" på længere sigt.

  • Fornyelige energikilder (biogas, halm, træflis m.m.). Disse energikilder må ligeledes udvikles og udnyttes. Det gode ved dem er bl.a., at de ikke bidrager til forøgelse af den såkaldte drivhuseffekt.

  • Naturgas. Denne energikilde må anvendes i en overgangsperiode til erstatning af de andre fossile energikilder, så som kul og olie der er mere forurenende, og den farlige atomkraft. Men også udnyttelsen af naturgas må begrænses stærkt på langt sigt.

(Denne liste skal læses, som en stikords-liste over de forskellige midler opstillet i prioriteret rækkefølge).

[Emneside om OOAs praksis] [Hovedoversigt om OOA]
[Hovedoversigt om energipolitik] [OOAs velkomstside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 23. januar 1998