Hovedmenu:
-Velkomstside
-OOA
-Nyhedsbreve
-Atomkraft
-Barsebäck
-Energipolitik
-Drivhuseffekt
-Internationalt
-Links
about ooa About OOA

Internationale
artikler:

-KORT NYT om
hændelser, ulykker

-I TJERNOBYLs
skygge

-AHAUS, Atom-affald
i Tyskland

-EU, EURATOM & atomkraft
-Expansion of French nuclear industry, report
-X-USSR, News
-Hviderusland

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


OOAs kampagne om Euratom
Det europæiske Atomenergifællesskab, Euratom, er en af EUs grundpiller i Romtrakten fra 1957. Euratom-traktaten sigter mod at højne levestandarden i medlemslandene ved at promovere hurtig udvikling af atomkraft. Euratom-traktaten har næsten ikke været ændret siden starten med kun 6 medlemslande. Nu er der 15 medlemslande, hvoraf de 7 ikke har atomkraft.

Danmark er med sit medlemskab af EU også tilsluttet Euratom-traktaten. Ikke desto mindre er der et yderst begrænset kendskab til traktatens eksistens og dens påvirkning af det danske såvel som det europæiske samfund, hvorfor den fortjener særlig opmærksomhed. Især også p.g.a. vedtagelsen af EU-direktiv 96/29, som indebærer, at lavradioaktivt affald med nærmere fastsatte grænser for strålings-indhold må indgå som råmateriale i fremstillingen af dagligvarer som f.eks. øldåser, porcelæn, briller, bygningsmaterialer og næsten hvad som helst andet, med nogle få undtagelser. Med reglerne om fri handel over grænserne i EU vil det i høj grad også komme til at påvirke os i Danmark.

OOA har i august 98 udgivet debat-, oplysnings- og undervisningspjecen:
"Den skjulte Atommagt - Euratom"

Vi har til pjecen også udarbejdet en kort præsentations-folder, der ridser pjecens konklusioner op.
Vi håber pjece og folder vil bidrage til en større viden og debat om Euratoms, efter vores mening, uacceptable formål og virke. Ikke mindst håber vi at kunne skabe debat om Danmarks rolle i Euratom. Pjecen bliver også sendt til Folketingets politikere, til de danske medlemmer af Europa Parlamentet, til pressen og til samtlige biblioteker. Desuden vil gymnasier, HF-kuser m.fl få tilsendt et par eksemplarer med tilbud om klassesæt. Du kan bestille ekstra eksemplarer eller klassesæt af pjecen på OOAs materiale bestillingskupon.
Hvis du er interesseret i folderen til uddeling blandt venner, kollegaer og naboer eller bare gerne selv vil se den, er du meget velkommen til også at bestille den på bestillingskuponen.

Se teksten fra folderen og fra pjecen her.

[OOAs velkomstside] [til international-emneside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 28. august 1998