Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mİrket

Til velkomstside

Få mere at vide om:
OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

OOA's Garantifond
Giro 8 16 24 25


Meld dig ind i OOA's Garantifond på giro 8 16 24 25 og vær med til at sikre OOAs oplysningsarbejde et trygt økonomisk grundlag.
Indsamlingen til Garantifonden foregår ved, at bidragsyderne giver regelmæssige bidrag. Mange støtter med 100-150 kr. hvert kvartal. Andre giver tilsvarende halvårlige eller årlige bidrag. Alt efter hyppigheden af dit tilsagns om bidrag, vil du to til fire gange årligt modtage et nyhedsbrev om OOAs aktiviteter.
Indbetalinger til OOA's Garantifond er fradragsberettigede på selvangivelsen

OOA seneste nyhedsbreve til medlemmerne af OOAs GarantifondOOA, Blegdamsvej 4 B - st, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: OOA@dk-online.dk

Sidst opdateret 29. februar2000