Hovedmenu:
-Velkomstside
-OOA
-Nyhedsbreve
-Atomkraft
-Barsebäck
-Energipolitik
-Drivhuseffekt
-Internationalt
-Links
about ooa About OOA

Internationale
artikler:

-KORT NYT om
hændelser, ulykker

-I TJERNOBYLs
skygge

-AHAUS, Atom-affald
i Tyskland

-EU, EURATOM & atomkraft
-Expansion of French nuclear industry, report
-X-USSR, News
-Hviderusland

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Korte nyheder om atomkraft ulykker, hændelser m.m. offentliggjort i 2. kvartal 1999

Spanien: Protest mod lager til brugt brændsel.
Den 8. og 9. maj deltog 1.000 mennesker i en march, der var organiseret af Ecologistás en Acción og Platforma Antinuclear de Guadalajara. Deltagerne i marchen krævede lukning af atomkraftværket i Zorita, som er det ældste og mindste i Spanien. Aktivisternes andet mål med marchen var at protestere mod den planlagte opførelse af et mellemlager til opbevaring af brugt brændsel ved atomreaktoren i Trillo.

Formanden for Atomsikkerhedskommissionens Rådgivende Råd (CSN), Juan Manuel Kindelán, sagde den 3. maj at det ville være langt billigere at anbringe det brugte brændsel på et eneste sted, istedet for at alle Spaniens atomkraftværker opbevare deres eget brugte brændsel.

I 1996 udskød Spanien en beslutning om slutdeponering af brugt brændsel på ubestemt tid, og indsatsen skulle koncentreres omkring udvikling af et foreløbigt opbevaringsanlæg til brugt brændsel.
Kilde: Ecologistás en Accion, den 6. og 18. maj 1999.
(oversat fra WISE News Communique 511, den 21. maj 1999.)


Frankrig: Atomkraftværker ikke sikre mod årtusindskiftet.
Ifølge det Franske Institut for Atomsikkerhed (ISPN) kan sikkerheden i Frankrigs atomkraftværker blive bragt i fare på grund af år-2000-problemet. I en rapport offentliggjort den 3. maj 1999, sagde den statslige organisation (ISPN) at atomkraftværkerne var truet, ikke kun af de mulige fejl fra deres egne interne computer systemer, men også af muligheden af problemer med det franske elnet. Rapporten sagde at undersøgelser viste at mellem 45 og 80% af de interne systemer "kan være følsomme" overfor år-2000-problemet. Det Franske Institut for Atomsikkerhed (ISPN) sagde at mange anså en generel fejl i elektricitetsnetværket, på grund af år-2000-problemet, i flere lande for at være sandsynlig. "Sådan et generelt sammenbrud vil ikke betyde en direkte risiko for en atomulykke, men det vil få Electricité de France til enten at få reaktorerne til at fungere eller at lukke dem ned under de usædvanlige forhold, som ellers kan fremkalde sikkerhedsproblemer," siger ISPN.
Kilde: Reuters, den 4. maj 1999.
(oversat fra WISE News Communique 511, den 21. maj 1999.)


Tyskland: Tyskland stopper undersøgelse af sikkerhedsstandarder til EPR.
Den tyske miljøminister Jürgen Trittin stoppede den 9. april en undersøgelse vedrørende European Pressurizedwater Reactor, EPR (den europæiske trykvandsreaktor). Formålet med undersøgelsen var at opstille sikkerhedsstandarder for denne nye trykvandsreaktor. EPR er et tysk-fransk projekt mellem Siemens i Tyskland og det franske statsejede Framatome. Trittin sagde at eftersom Tyskland "er ved at afvikle atomkraften fuldstændigt, er projektet overflødigt". For Framatomes vedkommende har de sagt, at de vil fortsætte alene med projektet, selv hvis Siemens trækker sig ud.
Kilde: Europe Energy, den 23. april 1999.
(oversat fra WISE News Communique 511, den 21. maj 1999.)


[OOAs velkomstside] [til international-emneside] [til kortnyt-emneside]


OOA, Blegdamsvej 4 B, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 26. oktober 1999