Hovedmenu:
-Velkomstside
-OOA
-Nyhedsbreve
-Atomkraft
-Barsebäck
-Energipolitik
-Drivhuseffekt
-Internationalt
-Links
about ooa About OOA

Internationale
artikler:

-KORT NYT om
hændelser, ulykker

-I TJERNOBYLs
skygge

-AHAUS, Atom-affald
i Tyskland

-EU, EURATOM & atomkraft
-Expansion of French nuclear industry, report
-X-USSR, News
-Hviderusland

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Korte nyheder om atomkraft ulykker, hændelser m.m. offentliggjort i 4. kvartal 1998

Frankrig: Uheld på Golfechværket.
På grund af en fejl i et ventilationssystem, slap der den 27. november radioaktivitet ud i reaktorbygningen på Golfechværket, hvor 90 personer var i færd med at lukke låget på reaktor beholderen. Golfech-2 havde været ude af drift siden den 13. november. Filtrene i ventilationssystemet var "utilstrækkelige" til formålet. En af arbejderne fik en dosis af kobalt-60 på 2000 Bequerel, to andre fik nogle få hundrede Bequerel, og yderligere 30 fik lavere doser. Alarmen gik omkring klokken 13.15, men der blev ikke beordret evakuering førend klokken 16.30, da forekomsten af kobalt-59 og -60 blev bekræftet. DSIN (Den Franske Atomsikkerhedsmyndighed) og OPRI (Stråling Beskyttelses Agenturet) var utilfredse med ledelsens langsomme evakuering. Ledelsen ventede også med at informere myndighederne om hændelsen. OPRI's direktør, Pasquier, bad direktøren på Golfech om at forklare sine beslutninger.

Pasquier sagde at forsigtighedsprincippet, normal sund fornuft og interessen for at minimere udsættelsen for radioaktivitet, burde have ført til evakuering så snart forureningen blev opdaget.
Kilde: Nucleonics Week, den 3. december 1998.
(oversat fra WISE News Communique 504, den 18. december 1998.)


Skotland, Dounreay: Omkostningerne ved atomkraft.
Nedbrydningen af oparbejdningsanlægget Dounreay i Skotland, og fjernelsen af den radioaktive forurening, vil komme til at koste 4,5 mia. britiske pund (Dkr. ca. 50 mia.) - det svarer til 90 pund (Dkr. 1000) fra hver eneste indbygger i Storbritannien. Det blev afsløret den 30. november af Dounreays direktør Dr. Roy Nelson. Værkets ejer, UKAEA, offentliggjorde deres svar på en myndigheds rapport fra tidligere på året, som indeholdt mere end 140 specifikke punkter med grund til bekymring over ledelsen og driften af anlægget. Første gang oprydning på Dounreay blev nævnt var i 1986 - dengang blev omkostningerne anslået til 1,4 mia. pund (Dkr. ca. 15 mia.). I 1990 var tallet steget til 1,75 mia. pund (Dkr. ca. 20 mia.). I 1994 kom der et nyt skøn på 3 mia. pund (Dkr. ca. 33 mia.). Og i 1997 var de anslåede oprydningsomkostninger steget til 3,6 mia. pund (Dkr. ca. 40 mia.). Det nye tal på 4,5 mia. pund kommer efter mere detaljerede undersøgelser af hvor svært det ville være, at fjerne det radioaktive affald fra Dounreay anlægget. Iagttagere udefra skønner at regningen for Dounreay kan løbe helt op i 10 mia. pund (Dkr. ca. 110 mia.)! Men dette tal blev afvist af UKAEA. Det planlagte tidsrum for oprydningen er skåret ned fra 100 år, hvilket man anså for at være for lang tid, til 40 til 60 år.
Kilder: The Mirror, den 1. december 1998, Nucleonics Week, den 3. december 1998, N-Base 159, den 6. december 1998.
(oversat fra WISE News Communique 504, den 18. december 1998.)


Europa: Forbereder sig på den næste "Tjernobyl"-ulykke.
Den 24. november 1998 blev der på fælles initiativ - fra Europa-kontoret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Det Finske Ministerium for Sundhed og Sociale Anliggender - søsat et nødberedskabs projekt. Målet med projektet er at tilvejebringe information og råd om folkesundhed i nukleare nødssituationer og fungere som clearingkontor der checker data og oplysninger fra medlemslandene. Ifølge Keith Baverstock, som er leder af projektkontoret, er det kun ved undervisning af befolkningen - specielt nøglepersoner såsom læger, sygeplejersker og lærere - at liv kan reddes og skadelige psykosociale følger i tilfælde af endnu en stor ulykke kan minimeres.

Baverstock siger, "Det højeste bud på at endnu en ulykke (i lighed med Three Mile Island i USA og Tjernobyl i Ukraine) vil kunne finde sted i det næste årti er 67%."Det er mest sandsynligt at den vil finde sted i Europa: her er der 217 fungerende atomreaktorer og dusinvis af andre atomare anlæg.
Kilde: Inter Press Service, den 25. november 1998
(oversat fra WISE News Communique 503, den 4. december 1998.)


Storbritannien: Millioner i erstatning.
I de senere år er arbejdere i atomindustrien blevet tildelt mere end 3 millioner britiske pund (ca. 33 millioner Dkr) i erstatning for strålingsrelaterede sygdomme. Ialt fik 75 arbejdere tildelt penge fra en "frivillig" ordning, der styres af the UK Atomic Energy Authority, British Nuclear Fuels, Nuclear Electric, the Ministry of Defence (Forsvarsministeriet) og orlogsværterne i Devonport og Rosyth. Fra denne ordning kan der udbetales penge til arbejdere på den betingelse at de ikke går til domstolene, og at de acceptere at atomindustrien ikke har et direkte ansvar for deres sygdomme. Herved undgår atomindustrien at skulle indrømme en direkte sammenhæng mellem det at være udsat for stråling og sygdomme - hovedsagelig kræft.
Kilde: N-Base briefing 157, den 22. november 1998.
(oversat fra WISE News Communique 503, den 4. december 1998.)


Tyskland: Vandindsivning i affaldsoplagringmine i Asse
Fra 1967 til 1977 blev der oplagret lav- og mellem radioaktivt affald i en tidligere salt mine i Asse, Niedersachsen (Tyskland). Der skal det opbevares i tørt salt. Men nu siver der vand ind til affaldstønderne. Miljø"ministeriet" i Niedersachsen bekræftede lækagen den 6. november. På nuværende tidspunkt pumpes der dagligt 10 kubikmeter vand væk. Tønderne er i fare for at ruste. Eksperter prøver at finde løsninger på dette problem. Siden 1995 er der, for at dække affaldet, blevet tilført salt fra en anden mine i nærheden af Hannover til oplagringen i Asse. Indstrømningen af det sæbeagtige vand (alkalisk opløsning) blev første gang opdaget i 1991, og fra 1993 og fremefter tiltog det langsomt. Men miljø"ministeriet" overvejer endnu ikke at "evakuere" de 127.000 tønder til et andet sted. Det vil kun blive overvejet i "værste fald" scenariet. Istedet forsøges det at gøre Asse vandtæt igen.
Kilde: Die Tageszeitung, den 9. november 1998.
(oversat fra WISE News Communique 503, den 4. december 1998.)


[OOAs velkomstside] [til international-emneside] [til kortnyt-emneside]


OOA, Blegdamsvej 4 B, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 26. oktober 1999