Historien om 'Atomkraft? Nej tak' m rket

Til velkomstside

Få mere at vide om:
OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om AtomkraftSØgning p¬ Internettet

Tilbage til menu over link


Internationale steder

DRIVHUSEFFEKT OG KLIMAFORANDRINGER

 • DMI - Danmarks Meteorologiske Institut http://www.dmi.dk/
  DMI's hjemmmeside har en afdeling specielt om klima og drivhuseffekten. En del af stoffet ligger i den noget sværere ende (dansk).

 • Miljøstyrelsen http://mstex03.mst.dk/forside/
  Indeholder lidt generel information om drivhuseffekten. Herudover er der oplysninger om FN's klimapanel, om Kyoto-konferencen samt en dansk oversættelse af Kyoto-Protokollen (dansk).

 • Greenpeace-Danmark http://www.greenpeace.org/~dk/
  Forholdsvis omfattende klimaside (dansk)
 • World Wildlife Foundation http://www.panda.org/climate/climate.htm
  WWF's klimaside beskæftiger sig først og fremmest med konsekvenserne af drivhuseffekten for de naturlige økosystemer, men ogås med evt. helbredsmæssige konsekvneser, f.eks. spredning af sygdomme med insekter (engelsk).
 • Friends of the Earth's klimakampagne. Tilmeld dig FoE's e-mail klima aktions kampagen
 • Friends of the Earth nyhedsopdatering om klimaforandringer, klimaforhandlingerne og drivhuseffekten.
 • IPCC - Det mellemstatslige klimapanel og rapporterne fra IPCCs Working Groups. http://www.ipcc.ch/
  Indeholder opslysninger om IPCC's struktur og arbejde samt en lang række af IPCC's publikationer til at læse på skærmen eller downloade (engelsk).
  The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er et panel af klimaforskere nedsat af FNs miljøorgan "The United Nations Environment Programme (UNEP)" og "World Meteorological Organization (WMO)" med det formål at vurdere de mulige konsekvenser af den stigende udledning af drivhusgasser til atmosfæren.
 • FN's Klimasekretariat http://www.unfccc.de/
  Indeholder bl.a. omfattende generelle sider om drivhuseffekten med mange informationer såvel om, hvad drivhuseffekten er, som om konsekvenserne af en stigende drivhuseffekt. Det er også muligt at læse FN's klimakonvention samt finde oplysinger om de lande, der har raticifíceret konventionen (engelsk).

 • Earth Negotiations Bulletin - Index of All Issues. Tidsskrift der følger de internationale opfølgningsmøder og forhandlinger på FNs topmøde om miljø og udvikling i Rio, Brasilien i 1992 bl.a. forhandlingerne om klimakonventionen.
 • Framework Convention on Climate Change. The International Institute for Sustainable Development, publisher of the Earth Negotiations Bulletin, has created this space in the Linkages WWW-server as a reference tool for researchers, policy-makers, diplomats, NGOs and journalists following the negotiations on the Framework Convention on Climate Change (FCCC).
 • Global Climate Ghange Information Programme (GCCIP), UK. GCCIP was established in October 1991 with the express purpose of providing the necessary information link between scientists (both natural and social), politicians, economists and the general public. GCCIP was formed as a part of the Atmospheric Research and Information Centre (ARIC) based at the Manchester Metropolitan University. The major aim of the programme is to provide up-to-date information, in a number of user friendly' options, on climate change to the general public, school pupils, students, teachers, lecturers, researchers, industry, and decision makers. GCCIP is partly supported by the UK Department of the Environment and partly by the private sector. GCCIP's Home Page indeholder en meget omfattende liste med links til andre WWW-sider om klimaforandringer og drivhuseffekt.
 • Sierra Club Global Warming Campaign http://www.toowarm.org/home.html
  Sierra Club er USA's største miljøorganisation med over 1/2 million medlemmer. Sierra Club arbejder primært med naturbeskyttelse og naturfredning. Deres klimaside indeholder lidt nyhedsstof, generel information om drivhuseffekten samt vejr- og klimainformation, som er specifik for USA (engelsk).
 • Discovery Earth Alert http://www.discovery.com/news/earthalert/earthalert.html
  Her kan man finde aktuelle oplysninger om ekstreme vejrsituationer som oversvømmelser, orkaner mm. og naturkatastrofer som vulkanudbrud og jordskælv i hele verden.

Tilbage til menu over link

NGO'er OG INSTITUTER M.FL. DER ARBEJDER MED MILJ & ENERGI

Tilbage til menu over link

EU

Tilbage til menu over link

ATOMKRAFT

Tilbage til menu over link


Danske steder

 • Skolernes Energi Forum http://www.skoleenergi.dk
  Er en side der henvender sig til såvel elever som undervisere. Her findes mange gode forslag til undervisningsforløb og -materialer, besøgssteder og meget mere om energi og miljø.
 • Energioplysningen http://www.ens.dk/eo/
  Energistyrelsens eksterne informationscenter. Her kan du finde oplysninger om vedvarende energi, energibesparelser og tilskudsordninger (dansk).
 • Forbrugerstyrelsens vareundersøgelser http://www.forbrugerstyrelsen.dk/
  Vareundersøgelserne rummer et væld af informationer om energiforbruget i frysere, køleskabe, vaskemaskiner, elsparepærer og meget andet (dansk).
 • DMI - Danmarks Meteorologiske Institut http://www.dmi.dk/
  DMI's hjemmmeside har en afdeling specielt om klima og drivhuseffekten. En del af stoffet ligger i den noget sværere ende (dansk).

 • Miljøstyrelsen http://mstex03.mst.dk/forside/
  Indeholder lidt generel information om drivhuseffekten. Herudover er der oplysninger om FN's klimapanel, om Kyoto-konferencen samt en dansk oversættelse af Kyoto-Protokollen (dansk).

 • Greenpeace-Danmark http://www.greenpeace.org/~dk/
  Forholdsvis omfattende klimaside (dansk)
 • Samvirkende Energikontorer http://www.sek.dk/
  Indeholder kortfattede informationer om vedvarende energi, isolering, elbesparelser og vandbesparelser. Desuden information om tilskudsordninger (dansk).
 • Solenergi Center Danmark http://www.solenergi.dk/
  Oplysninger om solvarme, solvarmeproducenter, solvarmeinstallatører og om solceller og producenter af solcelleanlæg (dansk).
 • DEFU-solceller http://www.defu.dk/produkt/solcel.htm
  Danske elværkers forening har en god og omfattende hjemmeside specielt om solceller. Her findes bl.a. en beskrivelse af solcellens funktion og en oversigt over danske solcelleanlæg.
 • Vindmølleindustriens hjemmeside http://www.windpower.dk/da/core.htm
  Omfattende informationer om dansk vindkraft og danske vindmølletyper (dansk).
 • Hjemmeside for bølgenergi http://www.waveenergy.dk/
  Mange informationer om bølgeenergi (dansk).
 • Det danske Miljø- og Energiministerium - se fx. Grøn information med opdaterede miljøfakta og grønne råd, adresseliste over lokale miljø-kontorer, links til miljøinformation på nettet mv.
 • Miljøorganisationen NOAHs homepage bl.a. med meget godt om trafik
 • Sund Bytrafiks homepage om trafik, med bl.a. mange gode eksempler på trafikløsninger rundt omkring i Europa
 • DTU's Energisters liste over energi-links

Tilbage til menu over linkOOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: OOA@dk-online.dk

Sidst opdateret 26. juli 2004, alle adresser er dog ikke gennemgået