Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Hvad arbejder OOA med?
I de sidste par år har OOA især arbejdet intensivt med problemerne på det svenske atomkraft-værk Barsebäck, der kun ligger 20 km fra København. OOA arbejder på at få lukket Barsebäck-værket hurtigst muligt. Det ser nu ud til at Barsebäck bliver lukket inden for de næste 4 år. Men vi har tidligere set beslutninger om atomkraft-afviklingen i Sverige omgjort. Så OOA vil stadig bruge en del ressourcer på arbejdet med Barsebäck og den politiske udviklingen på atomkraftområdet i Sverige.

Internationalt er der en lang række opgaver, hvor OOA kan gøre et godt stykke arbejde og hvor vores erfaringer kan bruges. Vi har især en række gode kontakter i Østeuropa, hvor vi kan være til nytte. Vores arbejde her, har særligt været koncentreret om problemerne med de gamle atomkraftværker , og med konsekvenserne af Tjernobyl-katastrofen i 1986, der nu begynder at vise sig tydeligt. Men som ikke mange snakker om.

En anden opgave som OOA arbejder med internationalt, er i forhold til de internationale organer, der arbejder med og ofte for atomkraft. OOA arbejder for dannelsen af en alliance af atomkraft- og atomvåbenfrie lande. Tanken med en sådan alliance er at styrke deltagerlandenes muligheder for internationalt at kunne varetage deres interesser overfor atomkraft- og atomvåben-landene.

Der er stadig en opgave i at oplyse kritisk om atomkraft i Danmark. Problemerne ved atomkraft er stort set ikke blevet diskuteret i Danmark siden midten af 1980'erne, så der er efterhånden en generation af unge, der aldrig har hørt om atomkraftens mangfoldige problemer. Her har OOA en stor opgave i at holde informationsniveauet ved lige, i disse tider hvor atomkraftindustrien m.fl vejrer morgenluft i takt med den stigende debat og bevisthed om CO2-udslippenes påvirkning af jordens klima.

Energipolitisk er der ligeledes mange opgaver for OOA, også med danske energipolitik. OOA har i de seneste år arbejdet på at få stoppet bygningen af de nye kulfyrede kraftværker, som elværkerne har haft planer om at bygge. OOA har derudover i 1996 med succes lavet en brochure til især undervisningsbrug om den forøgede drivhuseffekt. Vi er nu igang med at lave en CD-rom ligeledes til undervisningsbrug om den forøgede drivhuseffekt.

Set i lyset af bl.a. problemerne med den forøgede drivhuseffekt, er en energiplanlægning uden den farlige atomkraft og uden den stærkt forurende kulkraft - mere aktuel og nødvendig end nogensinde! En sådan energiplanlægning skal og kan være baseret på tekniske energibesparelser og effektive energisystemer så fornyelige og vedvarende energikilder kan dække behovet for energi.

Læs nærmere om OOAs aktuelle arbejde, kampagner m.m. under OOAs Nyhedsbreve


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 14. januar 1998