Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Energibevægelsen OOA's arbejdsområde
Energibevægelsen OOA's formålsparagraf er formuleret med henblik på oplysningsarbejde om energipolitik, især med et kritisk forhold til atomkraft.

Det har været naturligt for OOA gennem årene at udvide arbejdsfeltet til at handle om strålingsproblemer i bredere forstand end blot relateret til elproduktion i atomkraftværker. Bl.a. har OOA i lang tid arbejdet med spørgsmålet om virkning af lave stråledoser, hvilket jo ikke er begrænset til atomkraft alene.

Det har også været nærliggende, at gå solidarisk ind i forhold til bl.a. indfødte befolkningsgrupper, som trues på deres eksistens og deres kulturelle værdier som følge af bl.a. uranudvinding, kulminedrift, testområder for atomvåben o.l.

Også OOA's øgede interesse for energiforhold og energipolitik i udviklingslande kan vanskeligt realiseres uden samtidig stillingtagen til politiske, kulturelle og sociale sammenhænge, som rækker udover det snævert energipolitiske.

Det er forudsat at formålsbestemmelsen "at fremme udformningen af en langsigtet energipolitik, der også tager økologiske og sociale hensyn" lægger op til de bredere vurderinger, som bl.a. arbejdet med indfødte befolkningsgrupper og energipolitik i udviklingslande nødvendiggør.

Det er ikke udtrykkeligt nævnt i formålsbestemmelsen, at OOA udelukkende er en dansk organisation, som arbejder i forhold til det danske samfund. Praksis har da også vist, at hele formålsbestemmelsen opfattes som grundlag for arbejdet såvel nationalt som internationalt.

Det er defineret som formål for OOA, "at fremme en kritisk vurdering af og oplysning om alle problemer ved brug af atomkraft". Ordet atomkraft er ret snævert relateret til elproduktion. Reelt tolkes det imidlertid nu i OOA's arbejde som atomenergi, hvorfor OOA i stigende omfang arbejder med strålingsproblemer i almindelighed. Det gælder bl.a. med hensyn til stråleofre i forbindelse med atomvåben (ex. Thule-ulykken), bestråling af fødevarer som konserveringsmetode, isotopproduktion til industrielt brug, medicinsk anvendelse af strålekilder.

Vedtaget på OOA's landsmøde i København, marts 1987.

[Emneside om OOAs praksis] [Hovedoversigt om OOA] [OOAs velkomstside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 23. januar 1998