Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


OOA's holdning til atomvåben

OOA er imod atomvåben. I sit oplysningsarbejde lægger OOA vægt på at vise den tætte sammenhæng mellem civil og militær forskning og udvikling af atomenergien.

Med hensyn til OOA's deltagelse som medarrangør af møder, demonstrationer osv. om atomvåben, så kan OOA ikke medvirke, hvis det rummer stillingtagen til NATO, EU o.lign.

Desuden bør OOA kun medvirke i aktiviteter mod atomvåben, hvis det fremstår klart, at arrangørerne i øvrigt er enige om, at den militære og den civile udnyttelse af atomenergien hænger sammen på en måde, som udelukker, at man samtidig kan sige nej til atomvåben, men ja til atomkraft.

Vedtaget på OOA's landsmøde i Horsens, maj 1980; sidst revideret på OOAs landsmøde i København, december 1995

[Emneside om OOAs praksis] [Hovedoversigt om OOA] [OOAs velkomstside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 23. januar 1998