Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Hvordan arbejder OOA?

OOA har lokalgrupper og kontaktpersoner rundt om i Danmark og en enkelt gruppe i Sverige (Malmö). Der afholdes to landsmøder om året. "Landsmødet" er den overordnede besluttende myndighed i OOA. Arbejdet i OOA hviler i stor grad på frivillig arbejdskraft og på økonomiske bidrag fra mange enkeltpersoner.

Gennem udgivelse af publikationer, udarbejdelse af dokumentationsmaterialer, opbygning og drift af et omfattende energi- & miljøbibliotek med offenligt udlån, direkte ikke-voldelige aktioner, udstillinger, foredrag, høringer, læserbreve, uddeling af oplysningsmaterialer og meget mere, er vægten i OOAs arbejde lagt på en bred oplysning om energi- & miljøspørgsmål.OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 14. januar 1998