Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Vedtagelse angående direkte, ikke-voldelige aktioner i forbindelse med OOA's arbejde

Det er muligt for OOA at benytte sig at direkte, ikke-voldelige aktioner.

Et grundlæggende princip, er at aktionerne ikke må udgøre nogen risiko for andre end de aktionerende selv. Aktionerne må ikke udgøre en trussel mod atomkraftanlægs sikkerhed og må ikke foregå inde i selve atomkraftværket.

OOA må ikke gennemfører sådanne aktioner anonymt.

Vedtaget på OOA's landsmøde i København, marts 1987.

[Emneside om OOAs praksis] [Hovedoversigt om OOA] [OOAs velkomstside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 23. januar 1998