Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Energibevægelsen OOA's opbygning
På denne side er det beskrevet, hvordan Energibevægelsen OOA egentlig hænger sammen. De enkelte dele af OOA er lidt nøjere beskrevet.

Landsmødet
Den overordnede og besluttende myndighed i OOA er "Landsmødet". Her mødes aktive OOA'ere fra hele landet og diskuterer den aktuelle situation. Her tages beslutninger for Energibevægelsen OOA som helhed, og her planlægges det næste halve års arbejde.

OOA har en åben struktur, som kræver høj grad af enighed. Derfor snakker vi os frem til de fleste beslutninger på landsmødet. Kun få gange har vi foretaget afstemninger - i så fald altid vejledende.

OOA er ikke en medlemsorganisation - OOA består af frivillige/aktive.

Landsmødet er åbent for alle aktive. Det er vores fælles mødested, hvor vi kan høre, hvordan det går i andre grupper rundt om i landet og det er dér, vi kan lære hinanden at kende, få gode ideer og i øvrigt hygge os sammen.

Der afholdes landsmøde 2 gange om året. På ét af dem har økonomien en særlig fremtrædende plads (årsregnskab, budgetter m.v.). Afholdelsen af landsmødet går på skift mellem lokalgrupperne.

Til slut skal det nævnes, at eftersom OOA formelt er en forening, med lokalgrupperne som "medlemmer", skal der afholdes generalforsamlig een gang om året. - Det sker på et landsmøde.

Lokalgrupper
- findes forskellige steder i landet. Desuden er der en del kontaktpersoner.
(Oplysning om, hvor der findes lokalgrupper/kontaktpersoner kan fås på landssekretariatet).

Lokalgrupperne er selvstyrende, hvordan de vil arbejde og med hvilke emner, afhænger naturligvis af, hvor man bor og hvilke interesser, der er blandt de aktive. Dog skal emnerne ligge inden for rammerne af OOA's minimumsgrundlag (formål) og de beslutninger og retningslinier, som landsmødet lægger.

Enhver lokalgruppe kan udtale sig på egne vegne, men ikke for hele Energibevægelsen OOA. (Man underskriver sig f.eks. som Energibevægelsen OOA-Kerneløse).

Landssekretariatet
Vi bestræber os på at opbygge OOA så decentralt som overhovedet muligt. På den anden side står vi overfor centralt organiseret modparter, i form af regering, administration, industri m.fl. Derfor har vi ment, at OOA også bør have et centralt placeret, handledygtigt sted. Det er blevet overdraget til OOA's landssekretariat, som ligger i København.

Landssekretariatet har til opgave at markere Energibevægelsen OOA på landsplan, udfra de retningslinier, der bliver vedtaget på landsmøderne.

I mellem landsmøderne har landssekretariatet kompetence til at tage beslutninger, der angår OOA som helhed, når dette er nødvendigt. Det kan f.eks. dreje sig om presseudspil, akut opståede problemer m.v.

Biblioteket
På landssekretariatet findes et meget omfattende bibliotek, hvor lokalgrupper og andre kan låne bøger, rapporter, dokumenter, tidskrifter eller få hjælp til at finde specielle oplysninger.

Biblioteket har tillige et omfattende avisklip-arkiv, et båndarkiv, micro-fiche (det er rapporter m.m. på mikrofilm).

Biblioteket er tilsluttet det almindelige offentlige bibliotekssystem og har alment offentlig udlån.

Administration
Landssekretariatet rummer flere servicefunktioner for Energibevægelsen OOA som helhed. Ting, som er med til at holde OOA kørende som organisation, d.v.s. administration og brevudsendelse til Støttekreds og Garantifond, administration af OOA's fælles penge, herunder årsregnskab, indkøb og bogføring.

Aktivist i OOA
Arbejdet bygger på frivillig, ulønnet arbejdskraft. Der er mange måder at være aktiv på. Det er selvfølgelig forskelligt for den enkelte, hvor meget tid og hvor mange kræfter, der kan lægges i OOA.

Lønnede aktivister
For at sikre en daglig, koordinerende og administrativ kontinuitet, har det været nødvendigt at ansætte folk. De ansatte aflønnes mindst efter HK's minimums-timeløn.

Lønnede aktivister har ikke større eller mindre indflydelse end alle andre i OOA. Det tilstræbes, at der ikke er forskel på lønnede og ulønnede aktivister
- hverken på arbejdets karakter eller beslutningsmæssigt.OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 14. januar 1998