Historien om 'Atomkraft? Nej tak' m rket

Til velkomstside

Få mere at vide om:
OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Hvad er Energibevægelsen OOA
Energibevægelsen OOA (Organisationen til Oplysning om Atomkraft) er en miljø- & energiorganisation, der siden 1974 har arbejdet med oplysning om atomkraft og energi- & miljøproblemer i det hele taget.

I 1974 planlagde de danske elværker at opføre et antal atomkraftværker i Danmark. Heri havde de støtte af bl.a. Risø, industrikredse, store dele af fagbevægelsen og af et stort flertal i Folketinget.
OOA gennemførte en omfattende folkelig oplysning om problemerne ved atomkraft og organiserede den folkelige modstand mod de danske atomkraftplaner og mod det svenske atomkraftværk Barsebäck. Mange tusinde enkeltpersoner gav OOA det nødvendige økonomiske rygstød til talrige kampagner.

Hårdt presset udsatte skiftende regeringer gang på gang en beslutning om det første danske atomkraftværk. Omsider i 1985 besluttede et flertal i Folketinget at opgive alle planer om atomkraft i Danmark. Efter endnu 14 års sej kamp kunne OOA i 1999 fejre lukningen af den første atomreaktor på Barsebäck. Den anden reaktor skal lukke i 2001.

Et bærende element i Energibevægelsen OOAs arbejde er overbevisningen om, at det nytter noget - og kampen mod atomkraft i Danmark er et godt eksempel på, at det kan nytte. Arbejdet i OOA har hovedsagligt hvilet på frivillig arbejdskraft og på økonomiske bidrag fra mange enkeltpersoner.

Vælg herunder forskellige artikler m.m. om OOA:

[til velkomstside]OOA, Blegdamsvej 4 B, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: OOA@dk-online.dk

Sidst opdateret 12. maj 2000