Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Energibevægelsen OOAs økonomi
Pengene til OOA's arbejde kommer helt overvejende i form af frivillige bidrag og gaver fra mange mennesker landet over. Der findes to slags "penge" i OOA: lokaløkonomi og fællesøkonomi (landsøkonomi).

1. Lokalgruppeøkonomi
Som nævnt bestemmer lokalgrupperne selv, hvordan de vil arbejde. Derfor har lokalgrupperne også deres egen økonomi. Princippet er, at lokalgruppen selv financierer egne aktiviteter. D.v.s. selv skaffer penge til arbejdet og naturligvis også selv bestemmer, hvordan de skal bruges igen.

Lokalgrupperne skaffer penge ved salg af materialer (så som solmærker, T-shirts, tryksager, bøger m.v.). Disse købes på landssekretariatet og på OOA-butikkerne/kontorerne. Prisen er beregnet efter, at den helt overvejende del af fortjenesten bliver i lokalgrupperne. Herudover kan lokalgrupperne skaffe penge ved aktiviteter og arrangementer.

Også de enkelte OOA-butikker/kontorer og landssekretariatet har deres egen økonomi.

2. OOA's Fællesøkonomi
Der findes også et par fælleskasser, som alle i Energibevægelsen OOA har ansvar for at skaffe penge til og sammen bestemmer over på landsmødet:

Garantifonden
Sympatisører betaler regelmæssigt et støttebeløb. Størrelsen bestemmer man selv. Garantifondens penge dækker faste udgifter ved landssekretariatet og de forskellige butikker/kontorer. D.v.s. udgifter som husleje, el og varme, lønninger m.v.

Man kan altså ikke blive medlem af Energibevægelsen OOA, - men man kan blive "medlem" af OOA's Garantifond. Garantifondens bidragydere får jævnligt et brev om, hvad der sker i OOA. En gang om året udsendes regnskaber og beretning fra Garantifonden.

Gavekassen
Den næste fælleskasse er "Gavekassen". Hovedformålet med Gavekassen er at være "sikkerhedsnet" under lokalgrupperne i forbindelse med aktiviteter, hvis de giver underskud.

Gavekassen kan give støtte til særlige projekter.

Gavekassens penge stammer fra beløb, der indbetales til Energibevægelsen OOA uden at være øremærket til andre formål.

Nye lokalgrupper kan fra Gavekassen få et starttilskud på 1.000 kr.

Kampagnekontoen
Pengene på denne konto kommer fra særlige indsamlinger, som vi igangsætter, når der skal gennemføres kampagner. Ved den slags landsindsamlinger kommer en del penge fra OOA's Støttekreds, som består af flere tusinde mennesker, som økonomisk har støttet, men som ikke er fast tilknyttet OOA. Støttekredsen får et brev 1 - 2 gange om året, hvor vi fortæller, hvad vi foretager os i OOA.

Principper omkring OOA's økonomi
Som nævnt er Energibevægelsen OOA afhængig af bidrag fra mange tusinde enkelt-personer. Dette betragter vi som en styrke, fordi vi så ikke bliver politisk afhængige, som vi kunne blive, hvis vi var afhængige af tilskud fra staten eller fonde m.v.

Vi tilstræber åbenhed om OOA's økonomi. Regnskaberne revideres af en autoriseret revisor. Vi sætter det højt at have orden i økonomien, således at folk kan have tillid til, at deres pengebidrag bliver brugt på en fornuftig og betryggende måde.

[Hovedoversigt om OOA] [OOAs velkomstside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 23. januar 1998