Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Noget om Energibevægelsen OOA's praksis
Energibevægelsen OOA er en bred tværpolitisk organisation. Vi har altid lagt vægt på at kunne samle alle, der kan gå ind for vores formål, uanset hvad man mener om alle andre spørgsmål.

OOA's struktur gør, at vi som regel er fleksible. Strukturen former sig så at sige efter de arbejdsopgaver, vi beslutter os for. Vi mener, det får så mange som muligt til at føle sig ansvarlige for og have indflydelse på arbejdet.

Samtidig er OOA svær at "få ram på" og stemple, fordi vi ikke så let kan identificeres med enkeltpersoner. Der er ingen medlemmer (i almindelig betydning), ingen formand, ingen valgt ledelse. Det er svært at "kuppe" OOA, for der er ikke nogen organer eller poster, hvor en bestemt politisk gruppering kan søge at opnå flertal. Arbejdet og aktiviteterne i OOA er til enhver tid bestemt af de mennesker, der er aktive. OOA's ansigt ændrer og udvikler sig i takt med de folk, der vandrer ind og ud af arbejdet.

Det skal bemærkes her, at OOA's åbne struktur i høj grad er baseret på tillid til hinanden og på, at denne tillid ikke bliver misbrugt. Det bliver den heldigvis meget sjældent.OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 23. januar 1998