Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


OOAs samarbejde med andre bevægelser og organisationer
Efter atomkraften blev taget ud af dansk energiplanlægningen i 1985, og vi tog navneforandring til Energibevægelsen OOA, har vi (i højere grad end tidligere) lagt vægt på at samarbejde med andre bevægelser og organistaioner, hvor der er sammenfaldende "interesser" (f.eks. med NOAH om miljøspørgsmål og OVE omkring vedvarende energi).

Udviklingen går også i retning af at etablerer bo-fællesskab med bevægelser og organisationer, hvis arbejdsområder ligger tæt på/falder sammen med OOAs. Dette bl.a. for bedre at kunne koordinere og styrke vores fælles arbejde i det daglige.

Grundlaget for samarbejdet er følgende retningslinier:

1. OOA kan samarbejde med enhver bevægelse eller organisation om energispørgsmål, såfremt den partipolitiske uafhængighed sikres.

2. OOA kan deltage i og være medarrangør af aktivister med et bredere indhold end energispørgsmål, hvis det tydeligt fremgår, at OOA ikke kan tages til indtægt for andet end energispørgsmålene.

3. OOA-grupperne er selvstændige og bestemmer selv omfanget af lokalt samarbejde med andre. Naturligvis i henhold til OOA's minimumsgrundlag og de beslutninger, der bliver taget på OOA's landsmøder.

Vedtaget på OOA's landsmøde i Århus, oktober 1980

[Emneside om OOAs praksis] [Hovedoversigt om OOA] [OOAs velkomstside]


OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 23. januar 1998