Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Hvordan støtter du OOA?

Der er mange måder at støtte OOA på. Én af dem er at indbetale et beløb til OOA's Garantifond på giro 8 16 24 25. Dine bidrag til Garantifonden vil være med til at sikre OOAs fortsatte oplysningsarbejde et trykt økonomisk grundlag.

Indsamlingen til Garantifonden foregår ved, at medlemmerne giver regelmæssige bidrag. Mange støtter med 100-150 kr. hvert kvartal. Andre giver tilsvarende halvårlige eller årlige bidrag. Nogle giver engangsbeløb. Indbetalinger til OOA's Garantifond er fradragsberettigede på selvangivelsen. Der kan fradrages den del, der overstiger 500 kr, men fradraget kan dog højest være 5.000 kr.

Alt efter hvor ofte du vil bidrage, vil du to til fire gange årligt få et nyhedsbrev om OOAs aktiviteter m.m. Ved samme lejlighed, får du et girokort med opfordring til at betale dit bidrag.

Garantifondens regnskab revideres af en registreret revisor og skal godkendes af OOAs landsmøde. Årsregnskab for Garantifonden sendes til alle medlemmer.

Styrk Energibevægelsen OOA!

Mange mener OOAs aktiviteter har været en væsentlig årsag til, at modstanden mod atomkraft voksede, og at vi ikke har atomkraft i Danmark i dag. Det bærende element i Energibevægelsen OOAs arbejde er overbevisningen om, at det nytter at gøre noget - kampen mod atomkraft i Danmark er et godt eksempel på, at det kan nytte. Men vi skal videre endnu.

Arbejdet i OOA hviler for en stor del på frivillig arbejdskraft og på økonomiske bidrag fra mange enkeltpersoner. Kravene til OOA er meget store. Derfor styrk OOAs oplysningsarbejde.

Bliv medlem af OOA's Garantifond,
på giro 8 16 24 25!

Velkommen!OOA, Ryesgade 19, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 16. juli 1998