Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Historien om OOA er for god til at blive glemt - vær med til at skrive OOAs historie
Vores efterkommere får næppe atomkraft i Danmark, i stedet kan vi videregive historierne om hvordan det lykkedes at forhindre atomkraft. Send anekdoter, analyser, billeder, beretninger, reflektioner og kritiske vurderinger.. til
 ooa@email.dk
Så lægger vi dem her på OOAs hjemmeside. 


Artikler skal sendes som Word eller WP filer. Billeder sendes som Tif-filer. Oplys forfatterens/fotografens navn, postadresse, e-mail adresse og telefonnummer.

Billeder skal være forsynet med en kort billedtekst og så vidt muligt en datering. Af hensyn til anvendelse som kildemateriale, beder vi også om oplysning om forfatterens eventuelle tilknytning til OOA eller anden involvering i energidebatten i sin tid. Forfatteren/fotografen skal være indforstået med at materialet lægges på internettet. Hvis materialet har været publiceret tidligere skal det oplyses.

[OOAs velkomstside] [Om OOAs ophør]


OOA, Blegdamsvej 4 B, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 12. maj 2000