Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:
OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


Hvorfor ophører OOA?
OOA har den 26. april 2000 i et langt brev til sine trofaste støtter meddelt, at OOA ophører som aktiv organisation 31. maj 2000. Afvikling af forpligtelser og fordeling af OOAs bo forventes afsluttet 30. september 2000. Beslutning herom blev taget i enighed på OOAs landsmøde 1. april i København.

OOAs gennemfører samtidig en sidste indsamling blandt sine støtter. Det vil sikre afviklingen af OOA og rumme mulighed for at give ”stafetten” videre. Der er fortsat behov for engagement og ressourcer i kampen for den endelige afskaffelse af atomkraft og overgangen til en bæredygtig energiforsyning.

OOA stopper ikke på grund af manglende opgaver eller svigtende økonomiske bidrag fra OOAs venner i garantifond og støttekreds. Beslutningen om at lukke skyldes helt overvejende, at OOA har opnået en række store sejre - nej til atomkraft i Danmark (1985) og lukningen af Barsebäcks første reaktor (1999) - og at der nu ikke længere findes en tilstrækkelig stærk gruppe af aktive, som er engageret i at videreføre OOAs oplysningsarbejde.

Vælg forskellige artikler m.m. om OOAs ophør:

[til velkomstside]OOA, Blegdamsvej 4 B, 2200 Kbh. N.
E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 12. maj 1999