Historien om 'Atomkraft? Nej tak' mærket

Til velkomstside

Få mere at vide om:

OOA
Nyhedsbreve
Atomkraft
Barsebäck
Energipolitik
Drivhuseffekt
Internationalt
Links
about ooa About OOA

Energibevægelsen OOA
Organisationen til Oplysning om Atomkraft


PRESSEMEDDELELSE

Den 27. april 2000

·     OOA har opnået store sejre og ophører som aktiv organisation 31. maj 2000

·     OOAs krav vedr. Barsebäck overrækkes folketinget 17. maj

·     OOA giver “stafetten” videre til en række grupper og organisationer

·     OOAs hjemmeside opretholdes med oplysning om OOAs historie og links til den internationale modstand mod atomkraft

·     Afsked og åbent hus 31. maj

Energibevægelsen OOA har 26. april 2000 i et langt brev til sine trofaste støtter meddelt, at OOA  ophører som aktiv organisation 31. maj 2000. Afvikling af forpligtelser og fordeling af OOAs bo forventes afsluttet 30. september 2000. Beslutning herom blev taget i enighed på OOAs landsmøde 1. april i København.

OOAs gennemfører samtidig en sidste indsamling blandt sine støtter. Det vil sikre afviklingen af OOA og rumme mulighed for at give ”stafetten” videre. Der er fortsat behov for engagement og ressourcer i kampen for den endelige afskaffelse af atomkraft og overgangen til en bæredygtig energiforsyning.

OOA stopper ikke på grund af manglende opgaver eller svigtende økonomiske bidrag fra OOAs venner i garantifond og støttekreds. Beslutningen om at lukke skyldes helt overvejende, at OOA har opnået en række store sejre og at der nu ikke længere findes en tilstrækkelig stærk gruppe af aktive, som er engageret i at videreføre OOAs oplysningsarbejde

OOA vil 17. maj have et foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Ved denne lejlighed vil vi bl.a. fremlægge OOAs argumenter for en lukning af Barsebäcks anden reaktor.

Landsmødet besluttede, at de midler, som måtte stå tilbage efter OOAs afvikling 30. september som en slags “stafet” skal gives til en række organisationer, som arbejder for atomkraftens endelige skrinlæggelse og for en bæredygtig energiforsyning med mest mulig anvendelse af vedvarende og fornyelig energi. Der er tale om Greenpeace, Organisationen for Vedvarende Energi (OVE), International Network for Sustainable Energy (INFORSE), Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK), NOAH, tidsskriftet Global Økologi, arbejdsgruppen EnergiDebat, World Information Service on Energy (WISE) og tidsskriftet Ikkevold/Fred og Frihed. Det er organisationer og grupper, som enten har stået fadder til OOA, eller er udsprunget af OOA eller på anden vis har fungeret som partnere for OOA.

OOAs hjemmeside www.ooa.dk vil blive videreført. Den vil bl.a. indeholde oplysninger om OOAs aktiviteter i perioden 1974-2000. Hjemmesiden vil også rumme henvisninger og links til den fortsatte internationale modstand mod atomkraft.

På OOAs sidste dag, 31. maj 2000,  vil der for OOAs venner og støtter være åbent hus i Økologihuset på Blegdamsvej 4 B og evt. flere steder i landet. Nærmere oplysning herom vil fremkomme senere.

Med venlig hilsen

 Bjarne Hejlskov Nielsen      Lena Warrer     Siegfried Christiansen  

Kort om OOA:

OOA (Organisationen til Oplysning om Atomkraft) blev dannet 31. januar 1974. Dengang planlagde de danske elværker at opføre et antal atomkraftværker i Danmark. Heri havde de  støt­te af bl.a. Risø, industrikredse, store dele af fagbevægelsen og af et stort flertal i Folketinget.  

OOA gennemførte en omfattende folkelig oplysning om problemerne ved atomkraft og organiserede den folkelige modstand mod de danske atomkraftplaner og mod det svenske atomkraftværk Barsebäck. Mange tusind enkeltpersoner gav OOA det nødvendige økonomiske rygstød til talrige kampagner. 

Hårdt presset udsatte skiftende regeringer gang på gang en beslutning om det første danske atomkraftværk. Omsider i 1985 besluttede et flertal i Folketinget at opgive alle planer om atomkraft i Danmark. Efter endnu 14 års sej kamp kunne OOA i 1999 fejre lukningen af den første atomreaktor på Barsebäck. Den anden reaktor skal lukke i 2001.

[OOAs velkomstside] [Om OOAs ophør]


OOA, Blegdamsvej 4 B, 2200 Kbh. N.
Tlf: 35 35 55 07, Fax: 35 35 65 45

E-mail: ooa@email.dk

Sidst opdateret 12. maj 2000